Fylkesrådet, NHO og LO vil styrke næringslivet i nord

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeBjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Lars Åke Andersen.LO, NHO og Troms og Finnmark fylkeskommune står bak et felles initiativ for å styrke regionalt næringsliv i møtet med Forsvarets behov.

– Jeg har, sammen med LO og NHO, tatt initiativ til et Utsyn Nord med fokus på Forsvaret og regional verdiskaping førstkommende mandag. Her skal vi løfte problemstillinger og muligheter i samspillet mellom region og næringslivet, sier Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark preges av demografiske utfordringer og fraflytning. Fylkeskommunen har derfor satt opp en serie seminarer for å koble Forsvaret og det regionale næringslivet sammen, slik at landsdelens andel av kontraktene til Forsvaret økes. Dette er særlig viktig siden Forsvarsdepartementets egne tall viser at regionens andel av forsvarets samlede driftsutgifter faller.

Les mer om Utsyn Nord: Forsvarswebinar "Strategier og planer i nord" her

LO og NHO følger opp fylkesrådslederen

– Det er helt essensielt for å møte den demografiske utviklingen at det skapes arbeidsplasser og at Forsvarets tilstedeværelse i landsdelen skaper regionale og lokale ringvirkninger. Landsdelen setter av store arealer til forsvarets virksomhet. Vi bør også kreve at det skapes lokale arbeidsplasser, sier Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark.

Et annet moment som regionen har hatt større utfordringer med å posisjonere seg mot er statlige gjenkjøpsavtaler. Fra 2015 til 2018 har 11,8 millarder gått til slike kontrakter, Troms og Finnmark har kun fått 0,2% av denne potten. Her må politikken ta grep og bidra til at regionen kommer i posisjon til å hente en større andel hjem til nord.

– Vi har merket oss at Regjeringen har fått en rapport, der NHO var representert, fra Svendsen-utvalget. I denne ligger det mye gode innspill som vil bidra til at regionalt næringsliv får mulighet til å delta i konkurransen om disse midlene. Derfor er jeg glad for at det er nettopp dette NHO og Forsvaret har inngått en avtale om, sier Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis.

Krever regional deltakelse

I Stortingets vedtak om ny langtidsplan for Forsvaret ble det besluttet at det skal nedsettes en ny forsvarskommisjon. Hva de tre krever av denne er de helt samstemte om:

– Vi ønsker at det regionale skal være representert i denne kommisjonen, det er ekstremt viktig at den regionen som Regjeringen selv omtaler som landets viktigste strategiske region, er representert i et så viktig arbeid, avslutter Mo, Johansen og Baik.

Til toppen