Fylkesrådet satser på unge fiskere

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark er klart. Fylkesrådet har revidert retningslinjene som gjaldt i Finnmark fylkeskommune og tilpasset dem til ny organisasjon.

Det betyr at vi nå kan publisere fondet! Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er attraktivt, og et viktig redskap for å sikre fortsatt rekruttering av unge fiskere til fiskeryrket, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Fondet ble etablert av Finnmark fylkeskommune i 2008 og er en låneordning som bistår etablering og investering i fartøy slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Rekrutteringsfondet tilbyr lån på inntil 20% av investeringen, inntil kr. 1.000.000,-, og det har en kapital på vel 40 mill. kr. hvorav vel halvparten er allerede utlånt.

Fondet styrker både rekruttering til fiskeryrket og fornyelse av fartøy og utstyr for unge yrkesaktive fiskere, som bor i kommuner innenfor de tidligere fylkesgrensene Finnmark og som har virksomheten lokalisert og registrert der.

Som tidligere er det Innovasjon Norge Arktis som er operatør for ordningen og vil saksbehandle søknadene. Fylkesrådet i Troms og Finnmark er beslutningsmyndighet.

Jeg er veldig glad for at vi nå har fått ordningen på plass i ny organisasjon. Rekruttering til fiskeryrket er viktig og det inngår i vår rolle å legge til rette for utvikling av både rekruttering og verdiskaping lokalt og regionalt, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). -Vi håper og tror at fondet også i fortsettelsen vil være et viktig redskap for styrking og konsolidering av fiskeryrket. Fiskeryrket skal fortsatt være en betydelig og vesentlig næringsvei i Finnmark og dermed også styrke bosettingen.

Her finner du mer informasjon om fondet

Til toppen