Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord

Her ser vi fylkesråd Bjarne Rohde (SV) i frakk som står utenfor et teglsteingsbygg, solen skinner og han myser. Det er vinter. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstiller til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord.

Fylkesråd for utdanning og integrering, Bjarne Rohde (SV) er fornøyd.

– Fagskolen er en meget viktig aktør i fylkeskommunens arbeid for å dekke regionens kompetansebehov. Et viktig mål for oss er å bidra til å bremse opp og helst stoppe fraflyttinga fra vår nordlige landsdel. Da er det veldig viktig at vi kan tilby gode og sikre utdanningsveier også for høyere yrkesfaglig utdanning, sier Rohde.

Fem steder

Fylkestinget vedtok i juni 2020 å slå sammen Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole. Fagskolen har i dag fem ulike studiesteder i fylket: Tromsø, Harstad, Skjervøy, Kirkenes og Honningsvåg

Fagskolen vil fra høsten 2022 også tilby studier distribuert til Finnsnes.

Satser på fagkompetanse

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er skoleeier. Fylkesrådet har i sin politiske plattform for perioden 2019-2023 følgende føringer når det gjelder fagskolen:

  • Samarbeidspartiene vil sikre et bredt og desentralisert fagskoletilbud til innbyggerne i Troms og Finnmark gjennom å styrke finansieringa og øke antallet studieplasser på fagskolene. Opprettelse av nye studieplasser må skje i tett dialog med partene i arbeidslivet for å sikre samsvar med næringslivets behov og potensialet i regionen.
  • Samarbeidspartiene vil sikre fagskoletilbudene i samarbeid med næringslivet.
  • Fagskolen er et satsingsområde for oss og dette er et ledd i dette. Regionen vår skriker etter fagkompetanse og fylkeskommunen ønsker å levere på dette. Derfor bevilger vi nå ekstra midler, sier Rohde.

Tusen studenter

Fagskolen har hatt en sterk vekst de siste årene og har passert 700 studenter. Med opptrapping av nye studietilbud forventes det at studenttallet i løpet av få år vil passere 1000.

Den sterke veksten i studenttall og studietilbud gir også noen utfordringer. Det gjelder blant annet arealer til aktiviteten, utstyr og lærekrefter.   

Millionløft

Fagskolen er finansiert gjennom statlig og fylkeskommunalt tilskudd. Dette har imidlertid ikke vært tilstrekkelig til å dekke opp for den positive veksten fagskolen har hatt. Fylkesrådet foreslår derfor å styrke fagskolen med 10,8 millioner kroner for inneværende år.

– At det er behov for mer penger viser at det gjøres veldig mye riktig i fagskolen. Både ute på den enkelte skole, i administrasjon og politisk. En satsing som virker, vil også koste mer, så dette er egentlig en gladsak. Statens andel av finansiering av fagskolene beregnes etterskuddsvis, slik at når vi har denne positive veksten vil det likevel ta tid før det gir full uttelling fra nasjonale myndigheter. At vi nå har en vekst som krever at vi tilfører mer penger viser at politikken vår fungerer, avslutter Rohde (SV), fylkesråd for utdanning og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Her ser man et hvit bygning. Det er overskyet, bildet er tatt i sommerhalvåret. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Fagskolen i Nord, studiested Kirkenes som tilbyr deltidsstudiet fagskoleingeniør - anlegg og bergverk Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK   

Til toppen