Fylkesrådet vil utvide nybygget til Ishavsbyen videregående skole

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeBjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Lars Åke Andersen Nye Ishavsbyen videregående skole nærmer seg byggestart, og nå ønsker fylkesrådet å utvide byggeprosjektet med 25 millioner kroner.

– Den nye skolen er nødvendig for å erstatte en svært gammel og dårlig bygningsmasse, og for å kunne ferdigstille samlokaliseringen av den gamle sjømannskolen, den nye fagskolen og for å kunne tilby elever og studenter en moderne arbeidsplass som gir best mulig rom for læring og utvikling, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Siden oppstarten av prosjekteringen av det nye, etterlengtede skolebygget, har det gjennom nasjonal tilbudsstruktur kommet til flere fagområder som skal lokaliseres i nye Ishavsbyen vgs. I tillegg er fagskolens utdanningstilbud utvidet med ca 180 elever, som også skal ha plass på den nye skolen. Derfor legger fylkesrådet frem sin innstilling for fylkestinget, hvor de anbefaler at byggeprosjektets økonomiske ramme utvidet med 25 millioner kroner. Den tidligere vedtatte rammen er på ca 600 millioner kroner.

Miljøtiltak

I den nye saken vektlegges også ønsket om å gjennomføre nødvendige miljøtiltak for å oppnå plusshusstandard på bygget, som inkluderer varmegjenvinning, energitilførsel fra både jordvarme og solceller, samt økt krav til isolering.

– I prosjektet inngår også en ombygging av deler av eksisterende bygningsmasse med målsetting om bedre arealutnyttelse i skolebygget samlet sett, forklarer fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

I prosjektet totalt sett skal 3400 kvadratmeter renoveres, og det skal bygges 9300 kvadratmeter ny bygningsmasse for å samle Ishavsbyen videregående skole i Breivika. 9550 kvadratmeter gammel bygningsmasse skal rives.

Til toppen