Fylkesrådets budskap levert


Bildet viser fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo på vei til talerstolen. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo holdt fylkesrådets tiltredelseserklæring. Foto: Hanne Holmgren LilleI sitt politiske budskap snakket fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo om oppløsning, klima, jernbane og gratis frokost for elevene.

Det var under fylkesrådets tiltredelseserklæring (PDF, 118 kB) at Mo gav en rekke signaler på hvilke retninger og satsingsområder som blir viktige for rådet. Mo viste først til rådets sammensetning og nye politiske rådgivere før han kom inn på politikkområdene. Dette skjedde på fylkestingets program første dag.

Oppdeling

Han sa dette om tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark: - Vårt løfte til velgerne står vi ved. Vi vil gjøre vårt for at oppdelinga skal skje. Derfor har vi en sak til behandling.

Oppdeling skulle ikke være i konflikt med arbeidet med samfunnsutvikling, i følge Mo. Han var også opptatt av at det er sterke avdelinger i både øst og vest, og at administrasjonen i Tromsø og Vadsø skal organiseres slik at kompetanse beholdes og utvikles begge steder, og god fordeling av arbeids- og ledelsesoppgaver.

Skole og klima

Foruten gratis frokost til elevene på videregående skole, var han opptatt av ungdommens medbestemmelse.

Han pekte også på at næringsaktiviteten må være bærekraftig. - I havet har vi et spiskammers som må forvaltes rikt. Det er helt uakseptabelt at ressurser skal hentes ut av private aktører utenfra, uten at folk som bor der ressursene er, ser store ringvirkninger i sitt nærmiljø, sa han.

Rassikring og jernbane

Mo snakket om trygge veier og rassikring, og om etterslep på vedlikehold av de mange tusen kilometer med fylkesvei.

- Jernbane i nord er ikke bare et ønske, men en nødvendighet og et krav, sa Mo.

Fylkesrådslederen hadde også et signal til regjeringa om at Troms og Finnmark gjerne tar jobben med fiskerihavner, men sier nei takk dersom det ikke følger med finansiering.

Fylkestinget skal debattere denne tiltredelseserklæringa på torsdag den 12. mars, mens fredag den 13. kommer saken om å dele opp Troms og Finnmark.

Til toppen