Fylkesrådslederen vil trekke innsigelse mot kraftledning på Brensholmen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) Troms og Finnmark fylkeskommune  – Basert på mine drøftingssamtaler med alle involverte parter, anbefaler jeg at fylkesrådet åpner for en utbygging som vil være viktig for næringslivet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Troms Kraft og Arva har søkt om å få bygge en kraftledning fra Silsand på Senja til Brensholmen på Kvaløya. Målet var å sikre en bedre og mer stabil strømtilførsel til området. Den opprinnelige søknaden om utbygging skapte til dels sterke reaksjoner på de inngrep dette ville medføre i naturen. Også fra Troms og Finnmark fylkeskommune, som fremmet innsigelse mot utbyggingen.

På bakgrunn av denne innsigelsen har nå fylkesrådslederen og fylkeskommunen hatt drøftingsmøter med Senja kommune og Tromsø kommune, samt Troms Kraft/ Arva. Nå innstilles det på at kraftlinjen skal bygges ut i fra det såkalte K2 alternativet, noe fylkesrådslederen mener åpner for å trekke innsigelsen.

– Jeg har hatt gode møter med de, og det har vært viktig for meg å gå inn i denne saken da den har stor samfunnsmessig betydning. Både for lokalbefolkningen som får ledningen gjennom sine nærområder, men ikke minst for næringslivets behov for stabil og riktig dimensjonert krafttilførsel, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Utvidet utfartsparkering

Etter samtalene trekker Arva forslaget om å lage en natursti over kabeltraseen. Nå skal byggingen foregå på en mest mulig skånsom måte for naturen, og naturen skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter nedleggingen av kabelen.

– Dette var viktig for fylkeskommunen å få til. Vekstlaget på toppen av traseen skal legges skånsomt til side, og tilbakeføres etter arbeidet. Dagens natursti ivaretas og oppgraderes, sjøkabelskiltet skal omplasseres og vi får samtidig utvidet utfartsparkeringen på Brensholmen i samråd med Tromsø kommune, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Til toppen