Fylkestingenes størrelse vedtatt

Fylkeshuset i Vadsø med fire flagg heist opp på stang utenfor: det norske flagget, fylkeskommunens flagg, Pride-flagget og det kvenske flagget. - Klikk for stort bildeFylkeshuset i Vadsø med blant annet det kvenske flagget og fylkeskommunens flagg heist opp på stang i anledning fylkestinget. Nå er antall medlemmer i de nye fylkestingene samt kvenske navn på nye Troms og nye Finnmark fylkeskommune vedtatt. Foto: Morten Skoglund/TFFK Morten Skoglund/TFFK Nye Troms skal ha 37 og nye Finnmark 35 fylkestingsrepresentanter.

Antallet for de to nye fylkeskommunene ble vedtatt av Troms og Finnmark fylkesting torsdag 23. juni. Som kjent har Stortinget vedtatt oppdeling, og nye Troms fylkeskommune og nye Finnmark fylkeskommune oppstår 1. januar 2024.

Som før

Antallet 37 fylkestingsrepresentanter i Troms blir altså det samme som Troms hadde før sammenslåinga av Troms og Finnmark. Det samme gjelder for Finnmark, her blir tallet altså 35, som det også var før sammenslåinga.

Les dokumentene til sak 62/22 Antall medlemmer i fylkestinget i Finnmark her

Les dokumentene til sak 65/22 Antall medlemmer i det nye fylkestinget i Troms her

Organisering vedtatt

Fylkestinget behandlet også organiseringa av de to nye fylkeskommunene på samlinga i Vadsø.

Organiseringa av de to fylkeskommunene vil kunne fungere, med justeringer, i både en formannskapsmodell og en parlamentarisk modell. Som kjent har dagens Troms og Finnmark fylkeskommune parlamentarisk styreform. Gamle Troms hadde parlamentarisme i mange år, mens Finnmark før hadde formannskapsmodellen.

Organisasjonskartet i Troms skal være gjenkjennbar for de ansatte, mens i Finnmark blir det noen endringer sammenlignet med dagens organisasjonskart. Her blir det kort fortalt seks avdelinger.

Fylkeskommunen har dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet som vil komme med forskrifter som vil gjelde for blant annet valg av styringsform.

Les dokumentene til sak 63/22 - Organisering Finnmark fylkeskommune her

Les dokumentene til sak 66/22 - Organisering av Troms fylkeskommune her

Kvensk navn

Kvenske navn på de nye fylkeskommunene ble også vedtatt. I Troms skal det hete Tromssan fylkinkomuuni.

I Finnmark skal det hete Finmarkun fylkinkomuuni.

Les dokumentene til referatsak 18/22 - Kvensk navn - Finnmark fylkeskommune her

Les dokumentene til referatsak 19/22 - Kvensk navn - Troms fylkeskommune her

Til toppen