Fylkestingets junimøte åpnet

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech på sin plass i fylkestingssalen i Vadsø, kledd i kofte og ordførerkjede. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tarjei Jensen Bech under fylkestingets møte i Vadsø 21. juni. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKFylkesordfører Tarjei Jensen Bech påpekte at med over 40 saker på lista var det et av de mest sakstunge fylkestingene i Troms og Finnmark fylkeskommune som åpnet tirsdag.

Fylkestinget er samlet i Vadsø frem til fredag denne uken.

Møtet kan følges direkte her

Program og saksliste her

Like etter åpningen ble ordet gitt til Ungdommens fylkesråd, representert ved leder Ole Martin Melbøe Nygård, Eline Sandvik og Johannes Lindvall. De benyttet sitt innlegg til å ta opp fylkestingssakene som angår ungdom. 

Representanter fra ungdommens fylkesråd på talerstolen under fylkestingets junimøte 2022. - Klikk for stort bildeTre representanter fra ungdommens fylkesråd på talerstolen under fylkestinget. F.v.: Ole Martin Melbøe Nygård, Eline Sandvik og Johannes Lindvall. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKSærlig la de vekt på sak 48/22 Oppfølging av årsrapporten for elev- og lærlingeombud og mobbeombudene 2021. Ungdomsrepresentantene tok blant annet til orde for bedre kommunikasjon om skolehelsetjenestetilbudet og de var kritiske til ulike tjenestetilbud i region øst og vest. 

De ble takket for et godt og tydelig innlegg.

– Det er bestandig gledelig og viktig å ha dere her. Takk på vegne av hele fylkestinget, sa fylkesordføreren.

   

Til toppen