Godkjente opprettelsen av nytt senter for scenekunst

Troms og Finnmark fylkesting 2019-2023 - Klikk for stort bildeTroms og Finnmark fylkesting er samlet digitalt 16. til 19. mars 2021. Harriet M. Olsen/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkestinget vedtok tirsdag å stille seg bak virksomheten Davvi – Senter for scenekunst, som er en sammensmeltning av Dansearena Nord AS og RadArt - Nettverk for fri scenekunst.

Troms og Finnmark fylkeskommune er en av stifterne til Dansearena Nord, og tirsdag godkjente fylkestinget endringer i virksomhetens navn og vedtekter.

Da er alt klart for en sammensmelting med RadArt - Nettverk for fri scenekunst.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) mener dette grepet vil komme kunstfeltet til gode.

– Når to robuste aktører som begge jobber bredt i landsdelen nå slår seg sammen, vil det gjøre dem til et mer helhetlig kompetansesenter for et samlet scenekunstfelt i nord. Dette har vært en prosess over flere år, og som har sterkt forankring i miljøet selv. Så dette blir positivt både for enkeltkunstnerne i landsdelen, og det vil styrke det nordnorske scenekunstfeltets posisjon og kraft i et nasjonalt og internasjonalt scenekunstfelt.

Hun mener videre at timingen med sammenslåinga er perfekt.

– Etableringen av Davvi – Senter for scenekunst skjer i en tid hvor tverrfaglig kunstneriske praksiser allerede preger feltet i stor grad, og det er bevegelse i nasjonal diskurs om virkemidler og infrastruktur, og en varslet nasjonal scenekunststrategi, utdyper fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Avslutningsvis sender fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) en beskjed til Kulturdepartementet.

– Vi forventer at Staten kjenner sin besøkelsestid med økt finansiering av et styrket kompetansesenter for et bredt scenekunstfelt i nord.

Dansearena Nord er i dag en del av den nordnorske kulturavtalen som Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Nordland fylkeskommune.

Davvi – Senter for scenekunst viderefører Dansearena Nords landsdelsoppdrag i henhold til avtalen.

Her finner du alle saksdokumenter tilknyttet saken

Til toppen