Godkjente valglister i Troms

I henhold til valgloven § 6-7 skal valgmyndighetene, når listeforslagene er godkjent, legge de offisielle valglistene til Fylkestingsvalget 2023 i Troms ut til gjennomsyn.

Fylkesvalgstyret har i møte 15.05.23 godkjent følgende valglister i Troms valgdistrikt:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nordkalottfolket
 • Norgesdemokratene
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt – Ruoksat
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti/ SG - Sosialisttalaš Gurutbellodat
 • Venstre

Se alle godkjente valglister her (PDF, 89 kB)

Klageadgang

Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, jf valglovens § 6-8.

Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett.

For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i valglovens kapittel 13.

Til toppen