Gratis eksamensforberedende kurs for ledige og permitterte

To hender skriver på en bærbar PC - Klikk for stort bildeNettskolen Troms og Finnmark tilbyr eksamensforberedende kurs våren 2021 for deg som mangler enkeltfag, har strøket i fag på eksamen og mangler et fullverdig vitnemål. Tilbudet gjelder for deg som mangler ett eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie.

Er du ledig eller permittert og vil gjøre deg ferdig med videregående opplæring som privatist?

Nettskolen Troms og Finnmark tilbyr eksamensforberedende kurs våren 2021 for deg som mangler enkeltfag, har strøket i fag på eksamen og mangler et fullverdig vitnemål. Tilbudet gjelder for deg som mangler et eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie.

– Vi er i en situasjon med svært mange ledige og permitterte i Troms og Finnmark, og vi vet at mange mangler et eller flere fellesfag for å gjøre seg ferdig med sin videregående opplæring. Vi igangsetter derfor nå eksamensforberedende kurs for privatister innenfor disse fagene, og det er viktig å presisere at dette gjelder uavhengig om man vil fullføre et yrkesfaglig eller studiespesialiserende løp, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Rohde understreker at tilbudet er gratis, og at ledige og permitterte kandidater heller ikke må betale for oppmeldingen til privatisteksamen. 

– Det jobbes med ulike tiltak både på kort og lang sikt for situasjonen med ledige og permitterte. Dette er et tiltak på kort sikt som vi håper vil være til nytte for mange, sier fylkesråden.

Hvem kan søke 

Tilbudet gjelder for de som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, er ledig eller permittert og mangler fellesfag for å kunne fullføre videregående med vitnemål eller fagbrev.

– Dette gis altså som en nettbasert kursrekke via nettskolen, og deltakerne må ha tilgang til egen pc og internett for å kunne delta. Alt av kursing og veiledning foregår på nett, sier Rohde.

Fylkesråden presiserer at et rent nettbasert tilbud er viktig både for å kunne gi et tilbud uavhengig av kandidatenes bosted, og med tanke på koronasituasjonen vi fortsatt står i.

Oppstart og kursrekke 

Oppstart for tilbudet er uke 5 og kurset går over 10 uker fram mot privatisteksamen som starter april/mai 2021. Kandidatene som søker vil få veiledning før de selv melder seg opp til privatisteksamen i de aktuelle fagene. Kurset vil inneholde ressurser, sanntidsundervisning og veiledning av faglærer i 2 timer i uken pr fag, og kandidatene vil få muligheter til eksamenstrening både skriftlig og muntlig.   

Påmelding 

For å melde din interesse må du fylle ut dette søknadsskjemaet,

Søknadsfrist er 23.januar. 

 

Kontaktperson for ordningen er Marit S. Hågensen , assisterende avdelingsleder for voksenopplæring, karriereveiledning og integrering. marit.haagensen@tffk.no 

 

 

Til toppen