Gratulerer med 30-årsjubileet TIFF

Fylkesråd Ann Toril Eriksen Balto. Foto: Lars Åke Andersen. Mandag 13. januar gikk startskuddet for Tromsø internasjonale filmfestival. Den 30. i rekken.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Torill Eriksen Balto (Sp), ønsket velkommen på åpningskonferansen.

– Vi er veldig stolte av dere, derfor ønsker jeg at vi gratulerer 30-årsjubilanten, med å takke og skryte av alt TIFF har fått til igjennom disse 30 årene, uttalte Balto til de oppmøtte.

Fylkesråden trakk fram at festivalen er en unik og attraktiv møteplass for den nasjonale og internasjonale filmbransjen, hvor kvalitetsfilm og filmpolitikk er i sentrum.

– På vegne av regionen vil jeg berømme festivalen for å være i front i utviklingen av nye arenaer som matcher behovet for fornyelse hos både arrangører, bransje og publikum.

Ønsker vekst

Fylkesråd Balto (Sp) ønsker i framtiden å se TIFF vokse seg større og viktigere for hvert år.

Hun trakk blant annet fram «Fiction Norway», et nytt og spennende utstillingsvindu dratt i gang av Norsk filminstitutt, Filmfond Nord og TIFF.

– Her skal over 20 norske prosjekter presentere sine ideer for det nordamerikanske markedet, og vi fra fylkeskommunen er selvsagt med på å finansiere dette.

Men for å få til vekst trengs det ikke kun midler fra fylkeskommunen, - forklarte fylkesråd Anne Torill Eriksen Balto (Sp) videre.

Hun benyttet anledningen til å komme med en oppfordring til kulturminister Trine Skei Grande.

Se til nord

– Mitt råd til kulturministeren, - som vi er takknemlig for er her i dag -, er at det er viktig å følge opp det som står i filmmeldinga! Det behøves en reell omfordeling av midlene, der vi i nord ikke blir skjevfordelt. Vi må få på plass konkrete ordninger som bygger opp bransjen flere steder enn Oslo.

Den varslede omorganiseringen av tilskuddsordningen for filmkulturelle tiltak ble også adressert fra talerstolen. Hvor ansvaret for ordningene skal overføres fra staten til de regionale filmsentrene.

– I utgangspunktet er vi positive til at dette ansvaret flyttes over til regionene, men da må forutsetningene være tydelige, for både vi og filmbransjen trenger et svar, uttalte fylkesråd Anne Torill Eriksen Balto (Sp).

Til toppen