Gratulerer med dagen!

 For noen oppleves 75 år som lang tid, mens andre husker frigjøringsdagene for 75 år siden som om de var i går.

Det er viktig for oss som nasjon og for oss i den nordlige landsdel å markere og feire 75-årsmarkeringen for at Norge igjen ble et fritt land 8. mai 1945. Fem år med okkupasjon satte store merker på innbyggere og nasjonen. Ikke minst i den nordligste landsdelen, som på mange måter ble den glemte region etter frigjøringen. Ingen deler av Norge opplevde tilnærmelsesvis det samme som Finnmark og Nord-Troms, hvor 50.000 mennesker ble tvangsevakuert og utsatt for den brente jords taktikk med total ødeleggelse av alt av hus og bygninger. De påkjenninger dette påførte våre medmennesker må aldri glemmes. Heller ikke den omsorg de ble møtt med av de som tok de imot der de kom reisende i overfylte sjarker og skuter. Og det er med stolthet vi kan se tilbake på den kraft som ble utvist i gjenoppbyggingen og reetableringen av bærekraftige samfunn langs fjorder og i bygder her nord.

Det sies at historien skrives av seierherrene. Nettopp det har vært gjennomgående for oss i den nordlige landsdel etter frigjøringen 8. mai 1945. Derfor er jeg glad for at vi i disse tider har opplevd at det er laget dokumentar om nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms, og at et nå skal lages film om slaget ved Narvik. For det er viktig å dokumentere det som virkelig skjedde i krigsårene over hele Norge, ikke bare i sør, og det er slik man lærer også av tragedier. For vi er ett land der alle teller likt.

Mine tanker i dag går både til viktigheten av historien vår, men også til viktigheten av å være forberedt på å takle samfunnskriser. Verden og landet vårt står i dag midt oppi en stor nasjonal krise. Det er med stolthet jeg igjen ser hva som bor i vårt samfunn og folk, av samhold og dugnadsånd. Folket har stått sammen, og står sammen når det tærer på. Sammen er vi sterkest!

En spesiell hilsen går i dag til grenseloser, partisaner og alle veteraner, også de som har tjenestegjort for Norge utenlands gjennom FN og NATO, som har stilt det mest dyrebare de har til disposisjon for å bevare vår frihet. Og til våre unge, som må sørge for at dette aldri skjer igjen. Dagen gir rom for ettertanke, både på de som er borte, men også for oss alle som hver dag skal være takknemlig for at vi lever i et fritt land hvor respekt, menneskerettigheter og friheter står sterkt. Det er oppskriften på et godt og velfungerende samfunn.

Derfor sier jeg igjen; gratulerer med dagen!

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap)

Til toppen