Gratulerer med lærerdagen!

Her ser man inngangen til administrasjonsbygget til Tana videregående skole. I forgrunnen ser vi planter. Solen skinner. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Tana videregående skole. Sunniva Tønsberg Gaski Tirsdag 5. oktober er verdens lærerdag. Vi ønsker å gratulere alle våre lærere og takke dem for innsatsen de legger ned!

En viktig jobb

Jobben alle våre lærere gjør er veldig viktig. De er med på å gi kunnskap og forme den neste generasjonen. Uten dere hadde ikke samfunnet vært i utvikling. Så hvis du møter en lærer i dag, husk å gratulere og takke dem for innsatsen de gjør.  

Verdens lærerdag

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. oktober 1994. Dagen er en fin anledning for å sette søkelyset på utfordringer rundt FNs bærekraftsmål nummer fire: God utdanning. Bærekraftsmålet handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle.

Bildet er et symbol, bakgrunnen er rød og vi ser en bok og en blyant. Det står tallet fire helt øverst, etterfulgt av tittelen "God utdanning". Dette er en av FNs 17 bærekraftsmål. - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 4: god utdanning. Illustrasjon: FN   I anledningen ønsker vi å trekke frem et par av delmålene til bærekraftsmålet:

  • Innen 2030: oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.
  • Innen 2030: sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.
Til toppen