Har du husket å søke tilskudd til ditt prosjekt?

Illustrasjonsfoto.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Ekaterina GolitsynaEn rekke tilskuddsordninger har søknadsfrist i januar og 1. februar. Se hvilke her. 

Innenfor området kulturarv har fire tilskuddsordninger søknadsfrist i januar. Dette er:

Spillemidler

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. Søknadsfrister fra kommunene til fylkeskommunene er 15. januarLes mer her

Tilskudd til vilttiltak

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Søknadsfrist er 15. januar. Les mer her 

Statlig sikring av friluftslivsområder

Målet for tiltaket er å sikre friluftsområder til bruk for allmennheten. Søknadsfristen for ordningen er 15. januar. Les mer her

Tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Søknadsfristen for ordningen er 1. februar. Les mer her

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2020 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her

Tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Målet for ordningen er å tilrettelegge og stimulere til friluftsaktiviteter i statlig sikrede friluftsområder. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her

Arbeidsstipend 2020: Nordnorsk litteratur 

Arbeidsstipendet skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur. Søknadsfrist 1. februar 2020. Les mer her.

Til toppen