Helårsdrift Brensholmen – Botnhamn ser ut til å bli suksess

Troms og Finnmark fylkeskommune har nå gjennomført helårlig fergedrift på sambandet Brensholmen – Botnhamn i et år. I forslag til Regional transportplan innstiller fylkesrådet på mål om en permanent løsning.

Bildet viser en ferge som krysser et vann. - Klikk for stort bildeMF Skutvik på tur langs strekningen fra Brensholmen til Botnhamn. Torghatten Nord AS

Fylkeskommunen er i oppstarten på evaluering av helårsdrift på sambandet Brensholmen – Botnhamn, som har vært i prøvedrift siden september 2021. Signalene fra kommunene og næringslivet viser et stort engasjement for videre helårsdrift. Kontrakten med Torghatten varer til september 2023, med mulighet for fylkeskommunen til å forlenge i et ytterligere år.

Det er særlig sjømatnæringen og reiselivsnæringen som drar nytte av dette sambandet. Dette er en fin måte å binde sammen regioner og bidra til utvikling av næringslivet, sier fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp).

Gjennom et drøyt år med helårlig fergedrift har fylkeskommunen kunne samlet erfaringer med bl.a. rutetabell og fergemateriell. Reisestatistikken vil også gås gjennom i evalueringen, som etter planen skal legges fram for fylkestinget i mars.

Tas opp i Regional transportplan for Troms

Basert på tallene fra reisestatistikken ser nå fylkesrådet på mulighetene for å legge inn helårsdrift for sambandet i Regional transportplan (RTP) for Troms 2022-2033. Det skal blant annet gjennomføres en helhetlig analyse av transportsystemet i Midt-Troms, der dette vil bli tema. Det legges opp til dialog med kommuner og berørte næringer i dette arbeidet.

Vi har enda ikke fått evaluert økonomien i dette, men vi har et mål om å innarbeide helårsferge i drift innenfor rammen for samferdsel i Troms. Staten må også godkjenne den for rammetilskuddsordningen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).  Det er gledelig å se de mange positive reaksjonene fra publikum. Det har vært et bredt forankret politisk ønske om helårsdrift, og det ser ikke ut til å avta med det første.

Gode tilbakemeldinger fra publikum

Det har vært 26 avganger per uke i vintersesongen 2021-2022, som beregnes fra september 2021 til og med april 2022. I sommersesong 2022, som strekker seg fra mai 2022 til august 2022, ble det gjennomført 48 avganger per uke.

Foreløpige beregninger viser at ca. 1500 kjøretøyer brukte fergen per måned i vintersesongen 2021-2022. Tallene viser at det er et visst behov for ferge i vinterhalvåret. Med økt turisme etter pandemien kan det forventes en ytterlig økning i bruk av sambandet i nåværende vintersesong.

Til sammenligning har det i sommerperioden 2022 vært i gjennomsnitt ca. 4800 kjøretøyer pr. mnd.  som har benyttet seg av fergen.

Fylkesrådet behandler Regional transportplan for Troms torsdag denne uken, som går til endelig vedtak i Fylkestinget i desember.

Til toppen