Høring: Planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033

En hurtigbåt ligger til kai ved et gult terminalbygg i Harstad.  - Klikk for stort bildeI planprogrammet tar en opp og belyser områder og utfordringer relevant for samferdsel i Troms. Illustrasjonsfoto fra hurtigbåtkaia i Harstad.

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er nå på høring. Frist for innspill er 2. februar 2022.

Gjennom planprogrammet har en i henhold til plan- og bygningsloven til hensikt å klargjøre formålet med planleggingen, avgrense planarbeidet tematisk, og skal i tillegg kartlegge utredningsbehov og sette rammer for organisering av planarbeidet og de prosessene som leder frem til endelig vedtak av planen. I dette inngår også opplegg for medvirkning.

Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er ment å være overordnet og strategisk anlagt, og vil ikke legge direkte føringer for konkret arealbruk. Planen vil derfor ikke utløse krav om konsekvensutredning etter pbl. § 8-3.

Her finner du forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 (PDF, 3 MB)

Forslaget til planprogram er også tilgjengelig for allmennheten ved resepsjonen ved fylkeshuset i Tromsø innenfor fylkeshusets åpningstider.

Send inn høringsuttalelse

Høringsfrist: 2. februar 2022.

Høringsuttalelse kan sendes på e-post til postmottak@tffk.no, eller ved brevpost til Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø.

Uttalelsen må merkes med Planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033.

Til toppen