Hovedinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

Breivang videregående skole sett utenfra. - Klikk for stort bilde7817 søkere har fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er fredag 15. juli.

De som har fått tilbud i førsteinntaket, har fått varsel på SMS om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbudet. Svaret må gis senest i løpet av fredag 15. juli.

Ungdomsrett

Førsteinntaket er gjort for søkere med ungdomsrett. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i andreinntaket, som gjøres i uke 29/30. Det vil da bli sendt ut nytt SMS-varsel om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke og svare på tilbud. 

Totalt har 7817 søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass på videregående skole gjennom førsteinntaket. 3494 har fått tilbud innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og 4251 har fått tilbud på de studieforberedende utdanningsprogramområdene. I tillegg er 72 ungdommer tatt inn på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Fordeling i Finnmark og Troms

Til fylkeskommunale skoler i Finnmark er det 2210 som har fått et tilbud; 1112 på yrkesfag, 1083 på studiespesialiserende utdanningsprogram og 15 på innføringstilbud.

Til fylkeskommunale skoler i Troms er det 5607 som har fått et tilbud: 2382 på yrkesfag, 3168 på studiespesialiserende og 57 på innføringstilbud.

Mange søkere fra Troms og Finnmark får i tillegg tilbud på landslinjer og tilbud i andre fylker eller på statlige og private skoler i fylket.

De fleste får plass

Totalt har 90 prosent av ungdomsrettsøkerne fått oppfylt sitt første ønske. Erfaringsmessig øker denne andelen etter at andreinntaket er klart. Innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har 83 prosent fått oppfylt sitt førsteønske og innen de studieforberedende utdanningsprogrammene har 96 prosent fått oppfylt sitt førsteønske.

Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud etter første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart.

Alle som har fått tilbud om skoleplass, oppfordres til å svare på tilbudet på vigo.no innen fristen fredag 15. juli.

Ikke endring i søknader

Inntakskontoret gjør ikke endringer i søknader etter førsteinntaket 8. juli. I andreinntaket, uke 29/30, får ungdomsrettsøkere på venteliste nytt svar. Da får søkere med voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett også svar.

Skolene overtar inntaket i uke 31/32 og søkere kan da ta kontakt med skolen de ønsker seg til og bli satt på venteliste der. Mer informasjon finnes i inntakskalenderen.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med inntakskontoret gjennom kontaktskjema eller telefon 77 75 50 00. Det er ventet stor pågang de neste dagene, så vi ber alle om å være tålmodige. Dersom man ikke kommer gjennom på telefon, oppfordrer vi til å bruke kontaktskjema, så svarer vi fortløpende.

Til toppen