IMDi ber kommunene bosette flere flyktninger

Området Troms og Finnmark tegnet opp med prikker. Logoen til fylkeskommunen øverst i venstre hjørne. - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Andreas Johansen, Troms og Finnmark fylkeskommuneIMDi ber 14 kommuner i Troms og Finnmark bosette 459 flyktninger i 2021. Dette er en økning på 66 anmodninger fra 2020.

I forkant av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fastsettelse av anmodningstall, har fylkeskommunen deltatt i møte med IMDI og KS. I dette møtet fikk fylkeskommunen anledning til å komme med sine vurderinger og anbefalinger, og fylkeskommunen fremhevet her det gode integreringsarbeidet som foregår i fylkets store og små kommuner. 

Anbefalingene baserte seg på møter med alle bosettingskommuner som ble gjennomført i august-september 2020.

Nytt ansvar

Fylkeskommunen har gjennom regionreformen fått ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune og hvilke kommuner det bør bosettes i.

Usikre prognoser

I IMDis eget presseskriv understrekes det stor usikkerhet knyttet til prognosene med tanke på koronapandemien og at det kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år.

Arbeidet med uttak og bosetting av overføringsflyktninger blir vanskeligere på grunn av restriksjoner både i uttakslandene og Norge. Det endelige antallet overføringsflyktninger blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Til toppen