Informasjon vedrørende ras på fv 98 Smalfjordbotn, Tana

Oversiktsbilde tatt fra luften av rasstrekninga på fylkesveg 98 Steinvika - Klikk for stort bildeOversiktsbilde av rasstrekninga på fylkesveg 98 Steinvika Politiet / Johan Kristofers, SVV Her finner du oppdatert status for arbeidet på rasstrekningen.

Sist oppdatert tirsdag 11. mai kl. 15:30

En mudderpram fra Sjøentreprenøren AS kom på plass ved skredområdet i går 10. mai.  Oppmudringsarbeidet vil skje etter tegninger og modeller skissert av geotekniker. Arbeidet skrider frem noe raskere enn forventet. Forventet ferdigstillelse av oppmudringsarbeidet er om 5 – 7 dager.

Sist oppdatert fredag 7.mai kl. 15:10

Oppmudringsarbeidet vil starte så snart fylkeskommunen får klarsignal fra Statsforvalteren. Vi forventer nærmere avklaring på oppstart i løpet av kommende uke. Sjøentreprenøren AS er engasjert til oppdraget. Veien mot raset er sperret og vi minner om at det ikke er tillatt med publikumstrafikk i ras- og anleggsområdet. Prosjektarbeidet går som normalt på vestre side av rasstedet.

 

Sist oppdatert mandag 26. april kl. 10:50

Geoteknikerne fra fylkeskommunen og Statens vegvesen har avsluttet undersøkelsene sine i rasområdet og terrengkartlegginga er klar. Undersøkelser til lands og til vanns viser funn av leire under havnivå i skredgropen. For å sikre at vegen bygges på trygg grunn vil disse leirmassene fjernes. Arbeidet med oppmudringa vil starte snarlig. 

Båtforbindelse mellom Torhop og Smalfjord fortsetter som annonsert. Oppdatert ruteplan finner du her: https://snelandia.no/

 

Sist oppdatert onsdag 22. april kl. 08:50

Søndag 18. april tok et jordskred med seg rundt 50 meter av fylkesvei 98 ved Steinvik i Tana. Raset gikk 500 meter ut i havet. Området er sikret og geoteknikere fra Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen er på stedet for å gjøre undersøkelser. Det skal grunnbores i rasområdet de neste dagene. Måling og skanning av havbunnen er avsluttet, samt dronemåling av rasområdet. Dette er oversendt geoteknikerne. Når også boreprøvene er klare vil det ta en til to uker å analysere hvor stabile massene er. Arbeidet videre er avhengig av disse funnene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har et aktivt prosjekt på stedet, vegstrekninga som ble tatt av skredet skulle erstattes av ny veg. Sprengningsarbeidet som pågikk i tidsrommet før raset var knyttet til den nye vegen som vil ligge i overkant av eksisterende veg.

Båtforbindelse

Det blir satt inn båt fra og med onsdag 22. april.  M/S Kobbøy vil gå med avgangen mellom Torhop og Smalfjord som koordineres rundt skoleskyssen. Avgangen på morgenen vil gå fra Torhop til Smalfjord, mens ettermiddagsavgangen går fra Smalfjord til Torhop. På begge avgangene legges det opp til at båten går tilbake også, altså Torhop – Smalfjord – Torhop om morgenen, og Smalfjord – Torhop – Smalfjord om ettermiddagen. Kun frakt av personer. Nærmere informasjon om avganger kommer.

M/S Kobbøy vil i tillegg trafikkere ruta i Langfjorden. Noen endring i Langfjordekspressen må påberegnes. Oppdatert ruteplan finner du her: https://snelandia.no/

Omkjøring

Anbefalt omkjøring via E 6. Oppdatert status for vegen finner du alltid på 175.no

Rasområdet markert på kart - Klikk for stort bildeKartutsnitt fra 175.no Vegtrafikksentralen

Kontaktpersoner:

Troms og Finnmark fylkeskommune

Bjørg Anita H. Joki, avdelingsleder: 78 96 30 02 / 958 17 086

Kjetil Romsdal, seksjonsleder: 78 96 48 07 / 41401248

Johnny Johnsen, byggeleder: 78 96 55 57 / 906 432 52

Til toppen