Ingen jubel for ny langtidsplan

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er leder i Forsvarsforum Nord. Han mener den nye langtidsplanen for forsvaret ikke ivaretar landsdelen godt nok. Foto: Lars Åke Andersen.Forsvarforum Nord er ikke imponert over den nye langtidsplanen for forsvaret som ble lagt fram fredag.  

Leder i Forsvarforum Nord, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) mener landsdelen som helhet ikke er ivaretatt godt nok.

– Først og fremst vil jeg si at vi synes det er bra at forsvaret i Finnmark rustes opp. Men for landsdelen som helhet har den nye langtidsplanen et for lavt ambisjonsnivå. Vi ser for eksempel ingen løsning på helikoptersituasjonen.

Forsvarsforum Nord, som består av Troms og Finnmark fylkeskommune, åtte forsvarskommuner og fire regionråd i nord har tidligere krevd at Hærens helikoptre bør reetableres med baser på Bardufoss, i Kirkenes og i Lakselv.

Forumet understreker videre at forsvarets tyngdepunkt er i nord, og etterlyser igjen et større fokus på lokal leverandørindustri, logistikk og infrastruktur.

– I et sikkerhetspolitisk perspektiv er det viktig at vi klarer å opprettholde en spredt bosetning i vår del av landet. Her kunne forsvaret bidratt med å innrette sine anskaffelser slik at lokalt næringsliv utvikles og gjøres mer solid. Det ville skapt relevante arbeidsplasser og gitt Forsvaret et sterkere logistisk nettverk, forklarer fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Langtidsplanen for forsvaret var oppe på Stortinget allerede i mai i år, da ble den sendt i retur til regjeringen. I den anledning utarbeidet Forsvarforum Nord sitt innspill til planen, forsvarsdokumentet «Troverdig styrke»

Her kan du lese hele dokumentet "Troverdig styrke"

I sitt innspill trakk forumet fram at forsvarsevnen langs kysten er viktig og at det må komme på plass en egen utredning av kystforsvaret. Heller ikke dette var med i forslag til ny langtidsplan.

– Nord-Norge er en langstrakt landsdel med en tilhørende kystlinje. For å sikre en helhetlig forsvarsevne er det for oss naturlig at vi får en økt maritim aktivitet i nord, men vi registrere at kystforsvaret i nord på nytt blir nedprioritert, det er skuffende, uttaler ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap).  

Ordfører i Bardu og medlem av styringsgruppa i Forsvarforum Nord, Toralf Heimdal (Sp), mener at planens svakhet er at investeringene både til materiell og EBA i Hæren kommer for sent, samt at økningen av personell er alt for lav.

– Vi vil ikke kunne realisere NATOs eneste krav til Norge, en fullmekanisert Brigade Nord med 4 manøverbataljoner, uten en forpliktende plan og nødvendige økonomiske rammer, påpeker Heimdal.

Avslutningsvis ber leder i Forsvarforum Nord, fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap), Stortinget merke seg Forsvarssjefens avsluttende kommentar om at «Oppbyggingen av noen kapabiliteter og økt bemanning kommer imidlertid senere enn det som er anbefalt fra et fagmilitært ståsted».

Til toppen