Innfører gratis skolemat for alle i budsjettforslag

– Budsjettoppfølgingen viser en trygg styring på fylkesøkonomien, som både gir rom for nye tiltak og sikrer en trygghet for to nye fylker, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Kvinne og mann smiler til kamera. Grønt gress og skultur i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp). Foto: TFFK

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fremlegger sitt forslag til budsjettoppfølging for 2023 til endelig behandling i fylkestinget i juni. Her legger fylkesrådet opp til flere nye investeringstiltak, det settes av penger til egne fond for å oppgradere utstyr på tannklinikker og for å kjøpe utstyr i videregående opplæring, og samtidig fordeles fylkeskommunens felles disposisjonsfond i et Tromsfond og et Finnmarksfond.

– Det har vært svært viktig for oss å ha en økonomisk trygg styring av fylkeskommunen. Dette for å sikre at fellesskapets midler kommer innbyggerne best mulig til gode. En godt styrt fylkeskommune har nå gitt oss muligheter til å prioritere saker som skal utvikle Troms og Finnmark videre, samtidig som at vi har penger i bakhånd i usikre tider, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

– Jeg er svært glad for at vi gjennom god økonomistyring og et solid økonomisk resultat for 2022, har lagt et godt grunnlag for den fylkesoppdelingsprosess som nå forberedes. Et betydelig ubundet disposisjonsfond ved utgangen av 2022, vil være et viktig fundament i de prosesser som er i gang, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), som understreker at resultatet for 2022 også er påvirket av ekstraordinære inntekter blant annet som et resultat av gehør i regjeringen for de utfordringer fylkeskommunen har.

– Vi skal glede oss over resultatet fra i fjor, men de ekstraordinære inntektene borger også for at vi må vise stor nøkternhet når det gjelder driftsnivået fremover, sier fylkesråd Wærnes.

Gratis skolemat

Budsjettoppfølgingen legger flere byggesteiner for å oppdele fylkeskommunen økonomisk. Fylkesrådet har i sitt arbeid lagt til grunn at deres politiske plattform heter «Et sterkt nord», og fylkesrådslederen er klar på at dette har vært førende for satsingene.

– Fylkesrådet innfører gratis skolemat fem dager i uken på alle våre videregående skoler. Dette er en milepæl, som vi er svært glade for å kunne få realisert. Vi har funnet rom for å fullfinansiere innkjøpet av ny skolebåt i Nord-Troms og vi har klart å redusere kravet om innsparing i kollektivtrafikken i Finnmark og dermed skjermer tilbudet, sier fylkesrådsleder Torbergsen (Ap).

Skolebygg og tannhelseutstyr

Tre nye fond opprettes for slik å sikre innvesteringer i vedlikehold og oppdatering av utstyr og bygg – for begge de to nye fylkeskommunene. Dette er et eget investeringsfond for innkjøp av behandlingsutstyr i tannhelse.

Nytt er også investeringsfond til utstyr i videregående opplæring, og 100 millioner kroner avsettes til oppføling av tiltak i skolebruksplanene – som er plan og retningslinjer for skolenes renoveringsbehov og nybygg, og iverksetting av dette.

Portrettfoto av mann med snurrebart.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV). TFFK/Lars Åke Andersen.

– I den grad man bør kåre noen budsjettvinner her, vil jeg si at det er utdanning. Vi får til et løft på flere områder. Jeg er spesielt glad for at skolematordningen utvides fra to dager til hele uken for alle skolene. Et skolemåltid til elevene betyr mye for både skolemiljø og utjevning.  Igjennom skolebruksplanen får vi også tatt en grundig oppgradering av flere av skolene. Avslutningsvis vil jeg også trekke fram det utstyrsløftet til skolene er enige om å gjennomføre. Det er viktig for skolene, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Til toppen