Innspill til nordområdemelding

Bildet viser fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo med Silje Huotka fra Sametinget og statssekretærene Lucie Katrine Sunde Eidem. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (t.h.) var vertskap for regionalt nordområdeforum. Her med sametingsråd Silje Muotka, statsekretærene Lucie Katrine Sunde Eidem og Jens Frølich Holte. Foto: Trond Magne Henriksen  - Vi fikk en god dialog og gode innspill til nordområdemeldinga, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo etter et møte i Kirkenes torsdag.

Fylkesrådsleder Mo (Ap) var vertskap for regionalt nordområdeforum. Dette er en møteplass som har vart i snart fire år. På møtet deltok også tre departement i tillegg til Sametinget, fylkesrådslederen i Nordland, og en delegasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Regjeringa skal lage ei ny nordområdemelding, og ønsker innspill til denne.

Viktige tema

Etter møtet oppsummerte fylkesrådslederen slik: - Vi fikk utvekslet erfaringer om viktige samfunnsområder i Troms og Finnmark. Vi har hatt fokus på spørsmål som også berører nasjonal politikk, sa han:

- Klima og miljø, næring, beredskap, utdanning og demografi ble tatt opp. Jeg vil også nevne at den samiske dimensjonen på flere områder ble luftet.

- Må ha virkemidler

Troms og Finnmark fylkeskommune er en aktør som landets øverste myndigheter vil ha innspill fra til den kommende stortingsmeldinga om politikken i nordområdene. Utenriksdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet stilte alle med sine statssekretærer.

Mo gav i åpningstalen sin uttrykk for at fylkeskommunalt nivå må få tilstrekkelige midler for å nå næringspolitiske miljø.

Opptatt av befolkningsutviklinga

- Så krever de demografiske utfordringene og mangel på arbeidskraft en langsiktig og forutsigbar offentlig innsats, sa han.

Demografi og utdanningsinstitusjoner er også tema som fylkesrådslederen var opptatt av.

Til toppen