Kjære innbygger i Troms og Finnmark 

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo - Klikk for stort bilde– Vær en god medborger, nabo og venn, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (t.v.) og fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (t.h.). Foto: Lars Åke Andersen Vi står ovenfor en situasjon som ikke er til å begripe. Et virus har satt våre samfunn på prøve. Samhold gjennom omtanke og solidaritet gjennom å dele, vil være viktig fremover.

Ingen kan si sikkert når dette er over.  

Familier må tilpasse seg å jobbe hjemmefra - og ha hjemmeskole. En krevende situasjon, men også en situasjon å lære av. Selv når maset blir for stort, følg myndighetens råd om å ikke samle barn i store grupper. Til våre ungdommer, vent med fest og sosialisering.

Vi er mange i samfunnet og svært avhengig av at vi opprettholder samfunnskritiske funksjoner. De funksjonene er viktig for oss alle - enten de jobber i helsevesenet, transport eller andre kritiske funksjoner som holder samfunnet i gang, også i denne situasjonen. De fortjener vår alles honnør og støtte.

Vær en god medborger, nabo og venn. Det er mange som sitter i hjemmekarantene nå. Tilby din hjelp med praktiske gjøremål utenfor huset. Lag ringeavtaler med de som sitter alene. Vi har innbyggere som ikke mestrer det norske språk. Tilby din hjelp med å forklare den informasjonen som sendes ut. 

Vi har mange innbyggere som er bekymret. De frykter permittering og ei tid med betydelig mindre inntekt. Det er dramatisk for alle i utsatte bransjer å få redusert inntekten uten forvarsel. Staten må sikre permitterte full lønn. I denne unntakstilstanden er det ikke annet arbeid å få. 

Mange små og store næringsaktører i Troms og Finnmark er bekymret for tida framover med bråstopp i inntekter og krevende vurderinger. Det forventer vi at nasjonale myndigheter tar på alvor og kommer med ytterligere tiltak som avhjelper den akutte situasjonen mange næringsaktører står ovenfor. 

Til alle våre kommuner – vi er imponerte over dere. Hvor handlekraftig og omsorgsfulle dere er for våre innbyggere. Både små og store kommuner skaper trygghet for sitt samfunn.

Kommunene gjør mange og viktige tiltak framover for å sikre liv og helse, samt begrense og stoppesmitte. Vi oppfordrer våre kommuner til å se på:

  • Å utsette innbetaling av kommunale avgifter.
  • Ikke ta betalt for barnehage, SFO og kulturskole i den perioden tjenesten ikke tilbys
  • Se på hvordan kommunen ytterligere kan avhjelpe den alvorlige situasjonen næringsliv og sitt lokalsamfunn forøvrig står i framover. 

 

Det vil komme ei tid for å diskutere hvorvidt beredskapen var god nok, om tiltakene kom for seint. Nå er tiden for å handle, stille krav fra vår region, og ikke å kritisere. Vi forventer at nasjonale myndigheter gjør ytterligere tiltak for å redusere smittetilførsel inn i landet. Tiden nå må brukes til å gjøre det vi kan. Gi vårt bidrag til landet, lokalsamfunn og næringsliv slik at vi kommer oss gjennom det som ligger fremfor oss.


Bruk sunn fornuft, følg råd og beslutninger som helsemyndighetene, lokale og nasjonale myndigheter kommer med. Sammen skal vi begrense virussmitten - sammen skal vi ta vare på hverandre!

 

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder i Troms og Finnmark

Ivar B Prestbakmo, fylkesordfører i Troms og Finnmark 

Til toppen