Klima, bærekraft og digitalisering

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) innleder i dag den digital konferansen «Klimavennlig reguleringsplanlegging og reguleringsplanarbeid i den digitale verden».

Temaene på konferansen gjenspeiler på mange måter hendelser fra det siste året: vi har måttet stå i en tøff overgang med digital samhandling fra hjemmekontor og vi har sett dødelige naturkatastrofer slik som kvikkleireskredet i Gjerdrum. 

Reguleringsplankonferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og er i år for første gang i digitalt format.

Konferansen starter torsdag 27. mai kl. 12.00 og avsluttes fredag 28. mai kl. 11.50.

Følg konferansen direkte på vår web-TV

Programmet finner du her (PDF, 249 kB)

Om konferansen

FN’s 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft har etter hvert blitt kjent innen mange områder, og også i reguleringsplanlegging er dette vesentlig å følge opp. Vi vil få en gjennomgang av hvordan målene kan implementeres og følges opp ved utarbeidelse av reguleringsplaner.

I 2018 fikk vi en ny statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Kapittel 4 gir klare plikter, forutsetninger og forventninger til planlegging for klimaendringer og klimatilpasning. Håndtering av overvann er i denne sammenheng en evig aktuell utfordring. Med økt nedbør og særlig intense nedbørsepisoder må det planlegges for gode løsninger. Samtidig vil vi også se litt på hvordan klimahensyn kan ivaretas ved regulering av nye utbyggingsområder.

Den digitale verden er kommet for å bli, både med tanke på kommunikasjon, samhandling og presentasjon. Digitalisering av planer gjennom 3D-visualisering, planbestemmelser og prosesser vil kunne bidra til bedre og mer effektive planprosesser med økt medvirkning.  Vi vil få en nærmere gjennomgang og gode eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Konferansen bidrar til ny og nyttig kunnskap rundt flere aktuelle problemstillinger i reguleringsplanleggingen.

Til toppen