Kom med gladnyhet til Barnemuseet på Finnsnes

Under sitt besøk ved Barnemuseet på Finnsnes den 23. november kunne fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp) røpe at Midt-Troms museum er innvilget 600 000,- i prosjektstøtte.

To menn og en kvinne står foran en vegg med et veggmaleri av en båt. Foto.  - Klikk for stort bildeProsjektstøtten på 600 000,- ble godt mottatt av styreleder ved Midt-Troms museum, Roar Sollied. Her flankert av fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) og fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Pengene skal gå til utvikling av Barnemuseet og Midt-Troms museum.                                            

Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) har stor tro på at de tildelte midlene vil komme både museet og nærmiljøet til gode.

– I et reiselivsperspektiv er museer helt sentrale arenaer for gode opplevelser, både med tanke på lokale og tilreisende besøkende. Ved å ytterligere utvikle Barnemuseet på Finnsnes håper vi at flere mulige gjester vil finne veien hit, og til regionen generelt.

Under besøket fikk fylkesrådene orientering om Midt-Troms museum generelt og Barnemuseet spesielt fra styreleder Roar Sollied, ny direktør Torstein Johnsrud og tidligere direktør Lisa Gay Bostwick.

Fylkesråd for kultur og økonomi, Ronald Wærnes (Sp) hadde kun lovord å si etter orienteringen.

– Museene gjør et godt arbeid med å formidle historie og samtidshistorie i lokalsamfunnet. De lokale museumsanleggene er også i mange tilfeller viktige samlingsarenaer. Fylkeskommunen mener museene har en viktig rolle for å ivareta lokal identitet og bevare demokratiet sier Ronald Wærnes, fylkesråd for kultur og økonomi (Sp)

Troms og Finnmark fylkeskommune støtter museene i fylket med årlige driftstilskudd. Tilskuddene økes årlig i takt med lønns- og prisstigningen. I tillegg bidrar fylkeskommunen med faglig støtte og rådgiving.  

Utvikling av Midt-Troms museum, Barnemuseet og utstillingen Midt-Troms i miniatyr har vært støttet av Troms fylkeskommune siden 2014 og er knyttet til daværende Lenvik kommunes satsing på barnebyen Finnsnes ​​​​​​.

Til toppen