Kontraktsignering for fv. 848 Ibestadtunnelen

En mann og en dame sitter ved et bord. - Klikk for stort bildeSvein Tore Drevsjø, BMO Tunnelsikring AS og fylkesråd Kristina Hansen har signert kontrakten for fv. 848 Ibestadtunnelen. Foto: Therese M. Lindseth/TFFK. Mandag 28. september ble kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert. 

Det omfattende arbeidet i Ibestadtunnelen skal etter planen starte i løpet av oktober 2020. Arbeidet forventes ferdig medio juni 2022. Kontraktsummen lyder 210 954 192, 90,- eks. mva.

– Vi har hatt en god prosess fram til signeringa i dag og ser fram til å få Ibestadtunnelen godkjent etter tunnelsikkerhetsforskriften. Oppgraderinga blir bra for både privat- og næringstrafikken. I tillegg er det positivt at myke trafikanter vil kunne ferdes gjennom tunnelen når oppgraderinga er ferdigstilt, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

I Ibestadtunnelen skal det gjennomføres en omfattende oppgradering. Tre nye tekniske bygg skal på plass, det skal monteres tunnelventilasjon og nødstasjoner. Det skal trekkes nye elektrokabler, ny LED-belysning og rømningslys, DAB-radio og nødnett. Det blir videoovervåking i portalområdene, Co/No2 gassmålere, nødstrøm og tilknytning til VTS. Hele drenssystemet skal skiftes ut, montering av nye pumpeledninger og oljeutskiller. Entreprenør skal også videreføre det påbegynte arbeidet med vann- og frostsikring. Sist men ikke minst blir det gjort tilpasninger slik at det blir tillatt å sykle gjennom tunnelene.  

– Når arbeidet starter vil det foregå både på dag og natt for å bli raskest mulig ferdig. Tunnelen blir derfor stengt med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Bilister oppfordres til å følge skilting på stedet eller sjekke 175.no, sier Østvik.

Fakta, Ibestadtunnelen

  • Lengde 3418 meter,
  • Maks. stigning 10 %,
  • Åpningsår 2000,
  • ÅDT 600,
  • Vegbredde: 6,5 m, fri høyde: 4,6 m, tunnelprofil: 8,5,
  • Fartsgrense: innløp Andørja 60 km/t, tunnel 80 km/t, innløp Rolla 50 km/t.
Til toppen