Koronatiltak for TT-brukere og drosjenæringen

TT-brukere får økt støtte til bruk av drosjePå grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Etter innstilling fra fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP), har fylkesrådet vedtatt å bruke midler ment for skoleskyss til styrking av TT-tjenesten. Det vil blant annet bli gitt mulighet for hjemkjøring av varer med drosje.

Viktig næring

I følge fylkesråden vil vedtaket også være en håndstrekning til drosjenæringen.

– Drosjenæringen er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Jeg har stor forståelse av situasjonen deres. Aktiviteten i samfunnet generelt er drastisk redusert, folk holder seg hjemme, skoleskyss har stoppet opp og turer til flyplasser og hurtigbåtkaier er det minimalt med.

Fylkesråden sier det er viktig å holde næringen i live.

– Drosjenæringen er en viktig beredskapsressurs for samfunnet. Mange har ikke andre alternativer om de plutselig må oppsøke lege, eller gjøre andre viktige gjøremål. Vi ser derfor på andre tiltak til næringen, som hjelpetiltak til operatører som sliter, sier Hansen.

Hjemkjøring av varer

Fylkesrådet omdisponerer 5 millioner kroner som i utgangspunktet var budsjettert til kjøp av tilrettelagt skoleskyss, for å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen.

– Brukere av TT-kort fra fylkeskommunen, som ikke er i stand til å ta offentlig transport og handle på butikken selv, får nå mulighet til å få hjemkjørt varer med drosje. Mange av disse brukerne er i risikogruppen for Covid-19 – og vi anser at det er tryggere og enklere at de får kjørt varene hjem, sier fylkesråden.

Kontaktperson:
Fylkesråd Kristina Hansen (Ap).
Tlf: 489 98 781

Til toppen