Krever snarlig avklaring på finansiering av fiskerihavner

Fylkestingets representanter holder sitt junimøte via Teams. - Klikk for stort bildeFylkestingets junimøte skjer digitalt. Foto: SkjermdumpEt enstemmig fylkesting i Troms og Finnmark krever at staten dekker inn vedlikeholdsetterslepet av fiskerihavnene.

1. januar 2020 skulle fylkeskommunene overta ansvaret for fiskerihavnene fra staten. I uttalelsen fra fylkestinget heter det at regjeringens forslag til økonomisk opplegg for dette var uanstendig dårlig. Dette både ved en underfinansiert driftsøkonomi for fylkeskommunenes overtagelse, men også en neglisjering av et opparbeidet vedlikeholdsetterslep på fiskerihavnene på 400 millioner bare i Troms og Finnmark. Derfor har også de fire nordligste fylkeskommunene hittil sagt nei til å skrive under på avtale om gjennomføring av vedtatt overføring av fiskerihavnene.

Uttalelse: Krever anstendig avklaring på finansering av fiskerhavner snarest

Tverrpolitisk enighet

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) er fornøyd med det enstemmige vedtaket.

– Jeg er glad for at vi i fylkestinget har oppnådd tverrpolitisk enighet i dette spørsmålet. Jeg kommer til å be om et møte med departementet om denne saken – og da er det betryggende å ha et samlet fylkesting i ryggen, sier fylkesråden.

Lite konkret handling

I uttalelsen heter det videre at fylkestinget i Troms og Finnmark registrerer at regjeringen og samferdselsministeren i ulike sammenhenger sier at de håper på å komme til enighet med fylkeskommunene, men man ser lite til konkret handling og innrømmelser som sikrer en framtidsrettet ivaretakelse og utvikling av fiskerihavnene.

Viktig for økonomien

Fylkestinget vil understreke den grunnleggende infrastrukturen fiskerihavnene utgjør i Troms og Finnmark. Fiskerihavnene er av svært stor betydning for at vi i nord skal kunne skape næringsaktivitet basert på ressursene i havet. Gode fiskerihavner gir trygge forhold for kystfiskeflåten, de sikrer bosetting langs kysten, og de er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked. Sjømatnæringen bidrar til store nasjonale eksportinntekter, derfor ser fylkestinget i Troms og Finnmark det som svært alvorlig at regjeringen enda ikke har kommet de fire nordligste fylkeskommunene i møte med et anstendig økonomisk opplegg for overdragelsen av fiskerihavnene til fylkeskommunene, hverken når det gjelder drift og vedlikehold eller vedlikeholdsetterslep.

Forventer full finansiering

Fylkestinget forventer at vedlikeholdsetterslepet dekkes fullt ut av staten ved overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunen og forventer at regjeringen snarest imøtekommer fylkeskommunene i denne saken, og sørger for at de økonomiske overføringene også til årlig drift og vedlikehold gjenspeiler oppgavene regionene skal overta. 

Til toppen