Krigsminner på Kvænangsfjellet

En tufte i høyden med fjell i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeTuft etter Finlandstelt på Storbukteidet der Veidal fangeleir lå. Foto: Harald G. Johnsen/TFFK. I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Arbeidet med å sikre en trygg og framkommelig vei over Kvænangsfjellet er ikke ny av dato. Allerede under 2. verdenskrig bygde okkupasjonsmakten snøskjermer og tunneler av tømmer på de mest utsatte strekningene over Baddereidet og Kvænangsfjellet.

Som ved mange andre tilfeller benyttet tyskerne seg av arbeidskraften til fanger ved bygging av infrastruktur. I området finnes det fortsatt spor etter fangeleirene på Baddereidet og i Veidalen, hvor til sammen 400 fanger som ble sendt fra Grini var internert.

Fangene på Kvænangsfjellet var norske opposisjonelle og tilhørte yrkesgrupper som lærer, journalister, avisredaktører, leger, politifolk eller kunstnere som ulikt vis markerte – eller ble mistenkt for politisk mostandsaktivisme.

Brakketufter og dekningsrom

Selv om de fleste spor etter både tyske mannskapsleirer og snøtuneller er borte, finnes det blant annet flere mindre tufter på Storbukteidet og brakketufter etter en tysk mannskapsleir ved Veidal stasjon.

De mest tallrike krigsminnene registrert er dekningsrom. De ligger lett tilgjengelig i fint turterreng på rekke langs begge sider av Demningen i Veidalen bak Gildetun. På Baddereidet finnes tuftene etter fangebrakkene som er merket med skilt og tilrettelagt for besøkende.

Registreringsarbeidet på Kvænangsfjellet pågikk i august 2020.

Her kan du lese hele rapporten: Utbedring av E6 over Kvænangsfjellet. Registrering av krigsminner i planområdet (PDF, 4 MB)

Til toppen