Kultursamarbeid i nord presentert for ministeren

To menn og en kvinne poserer foran et fargerikt vegghengt teppe.  - Klikk for stort bildeF.v.: Fylkesråd for klima, kultur og miljø i Nordland, Christian Torset, Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark, Ronald Wærnes. Foto: Hanne H. Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge møttes i forrige uke. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen påpekte verdien av kultursamarbeidet som et felles løft for landsdelen.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er basert på et 30 år langt samarbeid rundt den Nordnorske kulturavtalen. Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset mener kultursamarbeidet i nord er et eksempel til etterfølgelse.

– Det fikk jeg også klart inntrykk av at ministeren vektla tungt. Kultursamarbeidet er på mange måter en arena der fylkeskommunene i nord finner gode fellesprosjekt som i stort løfter kulturaktivitetene til det beste for både innbyggerne i nord, og for Norge som enhet, påpeker Torset.

Tar kulturen gjennom pandemi

Fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Ronald Wærnes, påpekte pandemisituasjonen for kulturlivet i landsdelen.

– Vi må ha tett dialog med regjeringen. Kulturminister Trettebergstuen og regjeringen legger avgjørende føringer for hvordan kulturlivet skal komme videre når pandemien etter hvert avtar. Dette var vi også tydelig på i samtalene med kulturministeren, argumenterer Wærnes.

Bodø 2024

Også Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024 ble presentert under møtet i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.

– Vi ga også ministeren innblikk i samarbeidet med kulturhøvedstadene i Estland og Østerrike. Vi kan trygt si at det skjer mye spennende i kulturfeltet, der Nord-Norge er sentral også i Europeisk sammenheng, utdyper Torset.

Fotefar mot nord

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge tok for seg ulike saker innen film, men holdt også et utvidet møte med Trøndelag fylkeskommune der Fotefar Mot Nord ble diskutert. Fotefar mot nord er et ambisiøst og sjeldent prosjekt for formidling av kulturminner i nasjonal sammenheng.

– Prosjektet favner bredt både i tid, tema og geografi. Fotefarene tar oss med på en reise gjennom 10 000 år, til for eksempel steinalderboplasser, husmannsplasser, kystfort fra andre verdenskrig og samisk kultur, fra nord i Trøndelag til og med Finnmark, forteller fylkesråd Wærnes.

Samarbeid gir utvikling

Også Ronald Wærnes legger vekt på hvor viktig det nordnorske kultursamarbeidet er for at kunst- og kulturlivet i landsdelen best skal utvikles.

–Det gjør vi gjennom at vi står samlet i arbeidet i Nord-Norge, avslutter fylkesråd Ronald Wærnes.

Til toppen