– Kysten må protestere

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen/TFFK. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) frykter Hurtigrutens reduserte drift langs kysten vil føre til vesentlige konsekvenser for sjømatnæringa i nord.

– Hurtigruten er en livsnerve i svært mange samfunn langs vår langstrakte kyst. Det at Riksvei nr. 1 nå har redusert tilbudet til bare to skip er dramatisk, uttaler Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø.

Hun har nå ta initiativ til et snarlig møte med næringsorganisasjonene i sjømatnæringen, Kommunenes sentralforbund, og andre fylkeskommuner for å drøfte situasjonen og utvikle et konkret forslag som kan bidra til å løse den situasjonen som har oppstått på kysten.

Avgjørende med rask løsning

Fylkesråden understreker at Hurtigruten er noe langt mer enn cruiseskip som frakter turister langs 34 anløpssteder i et fantastisk landskap. Den er også en viktig godstransportør som frakter om lag 100.000 tonn gods langs kysten hvert år. Mye av dette er kortreist stykkgods som fisk, reservedeler og medisin. 

– For svært mage kystsamfunn er Hurtigruta den desidert sikreste logistikkløsningen. Det gjelder ikke minst i nord. Mangelen på toglinjer, vinterstengte veier og flyplasser gjør det vanskelig å finne gode alternative løsninger, og de få alternativene som finnes innebærer vesentlig økte kostnader. Resultatet er derfor i beste fall en dyrere og dårligere løsning, sier fylkesråd Eriksen (Sp)

Hun frykter konsekvensene for sjømatnæringen kan bli vesentlige, og sier at mange bedrifter melder at de allerede har betydelige utfordringer.

– Det er liten tvil om at denne situasjonen kan forverre seg vesentlig når de store sesongfiskeriene kommer i gang rett over nyttår. Det er derfor avgjørende at en så raskt som mulig får på plass en hensiktsmessig ordning i forhold til disse utfordringene, uttaler fylkesråd Karin Eriksen (Sp) avslutningsvis.

Til toppen