Lyngen- og Ullsfjordferga blir elektrisk

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), melder at Norled har vunnet kontrakten om drift av fergesambandene Breivikeidet-Svendsby og Lyngseidet-Olderdalen.

Hybridferger fra 2023

Kontraktsperioden gjelder fra 1. januar 2021 til 30. april 2030, med opsjon på drift i ytterligere 3 år. Norled vant konkurransen om drift av Lyngensambandene da de hadde laveste pris. Det kom inn tre tilbud på drift av sambandene. Alle tilbudene tilfredsstilte kravene stilt i utlysningen.

– Jeg er svært glad for at vi nå også i Troms og Finnmark bidrar til miljøvennlig fergedrift. Utslippene av klimagasser reduseres med rundt 4 000 tonn per år, noe som tilsvarer utslipp fra over 5 000 biler per år forteller fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Mest på strøm

Kravet er at Ullsfjordferga skal driftes med minimum hybridiseringsgrad på 60 prosent mens Lyngenferga har minimum hybridiseringsgrad på 75 prosent. Det betyr at mesteparten av energi til drift av fergene skal være elektrisk. I praksis vil den elektriske framdriften bli høyere da det er billigere å drifte på strøm enn på diesel. Fergene som skal benyttes blir såkalte hybridferger, som i utgangspunktet kan driftes elektrisk med lading fra land, men har mulighet for å bruke en andel diesel for å sikre gjennomføring av all ruteproduksjon.

– Vi håper dette blir godt mottatt, og at både lokalbefolkning, mannskap og andre som skal reise vil sette pris på en fergetur med liten eller ingen motorlyd, forteller fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Hybrid framdrift fra seinest 1.1.2023

Det tar tid å få installert ladeinfrastruktur, både på land og i fartøyene. Det er satt frist til 1. januar 2023 for hybrid framdrift for fergene. Elektrifiseringen vil etter planen ikke medføre endinger av selve kaiene.

– Dette er første samband i Troms og Finnmark som elektrifiseres, men ut fra erfaringer med disse håper vi å elektrifisere flere samband framover, fortsetter fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Til toppen