Lyser ut midler til integreringstiltak

Barnehender - Klikk for stort bildeNå er det mulig for frivillige organisasjoner å søke tilskudd til inkluderingstiltak rettet mot voksne, barn og unge med flyktningbakgrunn.

Fylkestinget vedtok i juni flere tiltak som skal styrke tjenestetilbudet for flyktninger i Troms og Finnmark. Blant tiltakene er etablering av en midlertidig målrettet støtteordning for integrering og inkludering.

Krisen i Ukraina som bakgrunn

Fylkeskommunen lyser ut kr 500 000 til tiltak som bidrar til sosial og kulturell integrering og inkludering med flyktninger og deres barn. Prioritert målgruppe er barn og unge fra det krigsrammede Ukraina.

Støtteordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner i fylket med geografisk plassering i Finnmark kan sette i gang integreringstiltak for flyktninger så raskt som mulig.

Søk senest 18. november

Denne midlertidige ordningen har fortløpende frist, men det skal søkes senest 18. november 2022.

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som gjennomføres i løpet av 2022 og 2023.

Les mer om midlene her

Fylkeskommunen håper på flere søknader fra frivilligheten til arbeidet som bidrar til at flyktninger kan finne seg til rette og bli inkludert i det sivile samfunn i Finnmark.

Til toppen