Maursund- og Kågentunnelen nyoppusset og gjenåpnet

Torsdag 1. desember markerte Troms og Finnmark fylkeskommune åpning av Maursund- og Kågentunnelen langs fv. 866 i Skjervøy kommune.

Markeringen fant sted kl. 12.00 ved tunnelportalen ved sørsiden av Maursundtunnelen på Hamneidet.

En dame klipper en snor som blir holdt av en annen dame og en mann. De står foran en tunnel. - Klikk for stort bildeGod stemning mellom fylkeskommunen og kommunen under snorklippet. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Skjervøy kommune og fra entreprenøren Mesta AS var til stede under markeringen. Prosjektleder Geir Østvik fra fylkeskommunen åpnet markeringen. Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og Ørjan Albrigtsen (KrF), ordfører i Skjervøy kommune, holdt tale. I etterkant ble det omvisning i teknisk bygg. Markeringen fortsatte på Kulturhuset, der fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) holdt tale og det ble kulturelt innslag fra blant annet Skjervøykoret.

– Det er en gledens dag å offisielt re-åpne Maursund- og Kågentunnelen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Dette gjør at hverdagen til folk, beredskapsetatene og næringsliv blir lettere.

Tre mennesker står foran et tunnelinnslag og smiler. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, fylkesrådsleder og ordfører i Skjervøy kommune smiler etter vellykket snorklipp. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Maursundtunnelen er en 2122 meter lang undersjøisk tunnel på fv. 866 som går under Maursundet mellom Hamneidet på fastlandet og øya Kågen i Troms. Rett ved Maursundtunellen ligger den 1730 meter lange Kågentunnelen som i sin tid erstattet en rasutsatte veistrekning. Oppstart på rehabilitering var i januar 2021. Arbeidene ble gjennomført av Mesta AS.

–  Det er veldig bra at tunneloppgraderingene nå er ferdigstilt, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Vi har fått topp moderne tuneller som er betydelig sikrere for alle som er avhengig av dem i hverdagen. At tunnelene nå åpnes for fri ferdsel vil bety mye for bedre fremkommelighet både for fastboende, pendlere og næringsliv i regionen.

Oppgradert i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften

I Maursund- og Kågentunnelen er det gjennomført omfattende oppgraderinger i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. I begge tunneler er det nå på plass nødnett, SRO-anlegg, radio og tilknytning direkte til Vegtrafikksentralen (VTS). Videoovervåking er installert i hele Maursundtunnelen og ved bommene i Kågentunnelen. Tunnelene har fått ny belysning og sikkerhetsutrustning og mobiltelefondekning er reetablert.

Trafikksikkerheten for syklister er blitt forbedret ved installering av et skilt som varsler bilistene når syklister er på vei gjennom tunnelen.

Det er violett belysning på tunnelvegger. - Klikk for stort bildeEffektbelysning er på plass ved lavbrekket i tunnelen. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Maursundtunnelen hadde store utfordringer med manglende høyde, innsig av vann og problemer med is. Tunnelen hadde dårlig standard i forhold til dagens forventninger. Gjennom oppgraderingene fikk tunellene totalt i overkant av 50.000 m2 ny vann- og frostsikring som hindrer vann å trenge inn. Drenssystemet- og overvannssystemene ble skiftet ut. Sprenging ble gjennomført for å oppnå en høyde på minimum 4,60 meter gjennom begge tunnelene. 

Det ble også etablert en ny pumpeledning. Det ble fjernet en eksisterende kuldeport i Kågen og to kuldeporter i Maursundtunnelen. Tunnelvegene er blitt malt, vegbanen er justert og det er lagt ny asfalt gjennom hele tunnelene.

Gratulerer med vel gjennomført prosjekt, sier ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen (KrF). Det er viktig ikke bare for Skjervøy, men for hele regionen. Det er det største samferdselsløftet i Skjervøy på 30 år som gir en ny hverdag for trafikanter.

Til toppen