Mentorordningen videreføres

Illustrasjonsbilde av mennesker som jobber - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildeTroms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og næringslivsbedrifter fortsetter verdifullt samarbeid om næringslivsmentorer i Troms.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk er helt klar på at ordningen med næringslivsmentorer er verdifull og må videreføres minst på det nivået ordningen har i dag.

– Næringslivsmentorene er verdifulle kontaktpunkter mellom UiTs fagmiljøer, studenter og næringslivet. Mentorene deltar i undervisning, spiller inn på oppbygging av studieprogram og er kontaktpunkt for våre studenter som har praksis i næringslivet. Mentorene får god innsikt i universitetet. Vi mener ordningen er verdifull og må videreføres minst på det nivået den har i dag, sier rektor Anne Husebekk.

Troms og Finnmark fylkeskommune og UiT Norges arktiske universitet har et felles mål. Det er å styrke nordnorsk næringsliv gjennom samarbeid mellom bedrifter og vitenskapelige miljøer.

Stor interesse

I region Troms var det 15 søkere til ordningen og åtte av søkerne får finansiering.

Samarbeidet skal blant annet gi bedrifter tilgang til forskning og ikke minst skape nye fellesprosjekter i skjæringspunktet mellom utdanning–forskning og innovasjon.  Bærekraftig virksomhet er en felles målsetning og går som en rød tråd gjennom alle samarbeidsprosjektene.

Ordningen med næringslivsmentorer er et av samarbeidsområdene og ordningen som er stadig mer ettertraktet, finansieres nå for niende år i samarbeid med Norges Forskningsråd og fylkeskommunen.

Troms og Finnmark fylkeskommune har nylig avgjort hvem i region Troms som har fått midler for 2020 til næringslivsmentorer. De åtte som ble valgt var LO Troms, NHO, Hotel Clarion Edge, Gratanglaks, Serit IT, Lufttransport, Ishavskraft og smelteverksbedriften Finnfjord AS.

Les mer om mentorordningen her

Til toppen