Møtte en lydhør forsvarsminister

Skjermdump av et digitalt møte.  - Klikk for stort bildeMøtet mellom forsvarsminister Odd Roger Enoksen, Troms og Finnmark fylkeskommune og NHO var planlagt å skje fysisk, måtte gjennomføres digitalt. Foto: skjermdump.Fylkeskommunen og NHO Arktis ønsker en dobling av lokale leverandører til Forsvaret i Troms og Finnmark innen første halvår av 2023.

Tidligere denne uka møtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, samt NHO og NHO Arktis.

I møte ble det fremmet et ønske om å doble antallet lokale leverandører til Forsvaret i Troms og Finnmark innen halvannet år. 

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) åpnet møte med å understreke at demografiske utfordringer og distriktspolitikk også er sikkerhetspolitikk.

– Landsdelen opplever et flyttemønster som på sikt kan representere en sikkerhetspolitisk utfordring. For å imøtegå dette, må vi se ting i sammenheng. Regjeringens egne rapporter viser at majoriteten av leverandørene til forsvaret er sør i Norge, denne utviklingen må snus. 

Små og mellomstore bedrifter

Både fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) og regiondirektør i NHO-Arktis, Målfrid Baik, trakk fram at små og mellomstore bedrifter kan være viktige strategiske partnere for Forsvaret, men at det per nå er vanskelig for de å nå opp i anbudskonkurransene som lyses ut.

– Det bør være en sterkere tilknytning til lokale leverandører ut fra et beredskaps og logistikkhensyn, og oppdeling av rammeavtaler vil bidra til at mindre bedrifter får en større del av anskaffelsene i nord, argumenterte NHOs Målfrid Baik for.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen presiserte i møte at dette er et viktig fokus for Forsvarsdepartementet.

– Regjeringen er opptatt av å styrke forsvarsevnen i nord. Som det fremgår av Hurdals-plattformen, vil vi legge til rette for et tettere samarbeidet mellom Forsvaret og resten av samfunnet for å styrke forsvarsevne og totalforsvaret.

En av mulige løsninger presentert av statsråden var muligheten for å inngå flere regionale avtaler og parallelle rammeavtaler. En slik løsning forutsetter et aktivt næringsliv i regionen.

Lydhør minister

I sin oppsummering av møte forteller fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) om en lydhør forsvarsminister.

– For oss er det viktig at forsvarets tilstedeværelse i nord også styrker verdiskapingen i regionen. Det er gledelig at forsvarsministeren nå signaliserer at også de ser på reelle muligheter for å bedre tilrettelegge for lokalt og regionalt næringslivs deltakelse i Forsvarets anskaffelser.

Veien videre

Det vil i det kommende halvannet året jobbes aktivt både politisk og operativt for å følge opp statsrådens forslag. Prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret har hittil gjennomført mange kompetansehevingstiltak tilpasset regionens små og mellomstore bedrifter.

Dette arbeidet vil fortsette også det kommende året, i tett samarbeid med Sápmi næringshage AS, NHO og Forsvarsbygg.

– Dette arbeidet vil bidra til å tette gapet mellom politiske styringssignaler og Forsvarets iverksetting av styringssignalene når det gjelder tilrettelegging for lokalt og regionalt næringslivs deltakelse i Forsvarets anskaffelser og bruk av strategiske partnere, spesielt for næringslivet i Troms og Finnmark, avslutter fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Om prosjektet Leverandørutvikling Forsvaret

Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret er et 3-årig prosjekt etablert i Troms og Finnmark fylkeskommune sommeren 2020.

I prosjektet er det spesielt fokus på mobilisering og kompetanseheving blant regionens lokale små og mellomstore bedrifter. Dette gjennomføres i tett samarbeid med blant annet med Sápmi Næringshage AS, NHO og Forsvarsbygg.

I tillegg til mobilisering og kompetansehevingstiltak er nasjonal politisk påvirkning sentralt i fylkeskommunens prosjekt og for NHO/NHO Arktis. Dette for også å bevisstgjøre Forsvarsdepartementet og deres forsvarsenheter verdien av å øke andelen små og mellomstore leverandører i deres portefølje.

Møtet med Forsvarsministeren og hans rådgivere kom i havn gjennom tett samarbeid mellom NHO og prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret.

Til toppen