Nær 6 millioner til grønn samfunnsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf). Terje Gustavsen/Nordland fylkeskommune. Nå settes det i gang prosjekter som skal se på fornybar energi i nord, satsning på nye marine arter, avfallshåndtering i Arktis og etablering av en samisk møteplass i Tromsø.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har, i samarbeid med fylkesrådet i Nordland, bevilget 5,98 millioner kroner til 10 forprosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Til sammen kom det inn 29 søknader fra hele landet.

– Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom denne ordningen og det har kommet inn mange gode søknader på forprosjekter, sier fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Fylkesråd Eriksen (Sp) viser til regjeringens nordområdemelding hvor Nordområdene fremstår som regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde.

– Arktis 2030 er en ordning som bidrar til å løfte frem arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling i landsdelen, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helén Haukland (Krf).

– Det er et stort fokus på Nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt, og det er de nordligste fylkene som kan drive fram ei bærekraftig samfunnsutvikling i regionen, blant annet gjennom Arktis 2030, slår Karin Eriksen (Sp) fast, som også roser Nordland fylkeskommune for et godt samarbeid om forvaltningen av ordningen.

Også fylkesråden fra Nordland trekker fram samarbeid som en viktig suksessfaktor.

– Samarbeid på tvers av både fylkesgrenser og landegrenser gir viktig erfaringsdeling og tilfører ny kunnskap til private og offentlige aktører i hele landsdelen, avslutter Linda Helén Haukland (Krf).

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

Til høsten vil årets hovedprosjekter for Arktis 2030 lyses ut.

Disse forprosjektene mottar støtte

Søker

Prosjekttittel

Tilskudd

Energi i Nord

Utvikling av Energi i Nord for omstilling til det grønne skiftet

700 000,-

Ovddos AS

Forprosjekt Sápmi Business Arena

290 700,-

Akvaplan-niva

 

Nasjonal satsning på nye marine arter innenfor akvakultur i nord

675 000,-

Nofima

 

Securing a sustainable future cod farming in the Arctic under climate change – SecureCod

750 000,-

Kunnskapsparken Bodø

Et renere arktis

750 000,-

UiT-Norges Arktiske Universitet

Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC)

750 000,-

Porsanger kommune

Forprosjekt Porsangerfjorden 3.0

570 000,-

Romssa Sámi Searvi -NSR / Tromsø Sameforening

Forprosjekt: Samisk Hus Tromsø

220 000,-

The Whale AS

The Whale – «Bærekraftig praksis i Arktis»

520 000,-

UiT-Norges Arktiske Universitet

Solcelletak til gjenreisningshus

750 000,-

Til toppen