Ny fylkesrådsleder for Troms og Finnmark

En smilende Kristina Torbergsen poserer bak et samisk og norsk bordflagg. - Klikk for stort bildeKristina Torbergsen (Ap) fra Skjervøy er 1. august 2022 utpekt som ny fylkesrådsleder for Troms og Finnmark. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK Fylkesordfører i Troms og Finnmark har utpekt Kristina Torbergsen (Ap) som ny fylkesrådsleder etter avdøde Bjørn Inge Mo.

Siden fylkesrådsleder Bjørn Inge Mos bortgang 10. juli 2022, har Troms og Finnmark vært uten fylkesrådsleder.

Gjenværende fylkesråder har ikke kunne tatt nye politiske initiativer og har begrenset sin virksomhet til løpende forretninger.

– Troms og Finnmark har vært uten politisk leder i en periode, men under de gitte omstendighetene, har jeg valgt å bruke den tiden som var nødvendig til å utpeke en ny fylkesrådsleder. Etter mitt syn var det riktig å vente med sonderinger om ny fylkesrådsleder til etter begravelsen av Bjørn Inge Mo, uttaler fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap).

Utpekt av fylkesordfører

I henhold til kommunelovens paragraf 10-5 og fylkestingets reglement punkt 2.2 og 3.21 utpeker fylkesordføreren i Troms og Finnmark ny fylkesrådsleder. Fylkesrådslederen setter selv sammen sitt nye fylkesråd.

– Jeg har i dag utpekt nåværende statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen (Ap) som ny fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Det har vært viktig å finne en kandidat som er samlende og kjenner fylkestinget i Troms og Finnmark, har parlamentarisk erfaring og er samarbeidsorientert, har et brennende hjerte for nord og som kan fullføre oppdelingen av fylket. Disse egenskapene mener jeg Kristina Torbergsen har og gjør henne til rett person til å lede Troms og Finnmark, uttaler Bech Jensen (Ap).

Om Kristina Torbergsen

Kristina Torbergsen er 35 år og utdannet lektor og innen ledelse. Hun kommer fra Skjervøy, bor i Tromsø  og har politisk bakgrunn som leder fra AUF i Troms (2006 – 2008), fylkesvaraordfører for Troms (2007 – 2011) og fylkestingstingsrepresentant (2011 – 2015) for Arbeiderpartiet.

Hun var også Bjørn Inge Mo sin politiske rådgiver (2020 – 2021) fram til hun ble utnevnt som statssekretær for Kunnskapsdepartementet. Torbergsen har i dag permisjon fra stillingen som lektor i Tromsøskolen.

Søker avskjed fra Kongen i statsråd 

– Kristina Torbergsen har søkt om avskjed fra sitt virke som Statssekretær og vil sette sammen sitt fylkesråd når hun har fått avskjed fra Kongen i statsråd. Først når dette er i orden, har Troms og Finnmark et nytt fylkesråd på plass, opplyser fylkesordfører Jensen Bech (Ap). 

Til toppen