Ny hurtigbåt i rute

Skisse på ny kombibåt.Snart kan bygginga av ny kombibåt starte, og den blir sjøklar neste sommer.

Det var Finnmark fylkeskommune som i 2018 gjorde vedtak om bygging av ny kombibåt, for å øke antall fartøy i drift i fylket. Dette for å sikre økt kapasitet når det oppstår avvikssituasjoner. Designet er ferdig, og nå skal byggeverft innhentes og bygginga starte.

Den nye hurtigbåten skal bygges for å kunne betjene alle hurtigbåtsamband i fylket, men planlegges for å gå inn i Måsøyruta som hovedfartøy. Fartøyet vil bli det største i drift i Snelandias rutenett. Anbudet for bygging lyses ut i disse dager, og båten skal være klar på sjøen forsommeren 2021.

Størst behov i Måsøy

– MåsøyXpressen er dét sambandet med størst behov for lastekapasitet, og er derfor en naturlig «arbeidsplass» for det nye fartøyet, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nesten 3 000 kjøretøy fraktes årlig i Måsøyruta, og med en lastekapasitet på 50 tonn på dekk, hvor et vogntog i full lengde eller 8 – 10 biler kan kjøre om bord, vil dette bli et godt tilskudd til hurtigbåtdriften i fylket.

– Vi har et svært godt samarbeid med dagens operatør, Boreal Sjø AS, og vi forventer at innfasing av fartøyet vil skje i trygge og gode former, selv om det denne gangen er fylkeskommunen som står som formell eier. Flere fylkeskommuner gjør økonomiske grep ved å overta eierskap til fartøyene selv, og vi har god tro på at dette er et riktig grep, sier Kristina Hansen.

Skal sikre ruteføring

– Like før jul for et par år siden ble Sørvær isolert, som følge av ras. Det samme har skjedd blant annet i Skillefjorden, ved Havøysund og i Lerresfjorden. Både Sørvær og Lerresfjord opplevde å være mer eller mindre veiløs i uker og måneder. Fylkeskommunen har gjennom kontrakten med Boreal Sjø forutsatt at fartøyet i AltafjordXpressen skal inngå som reservefartøy i vest, og dette omrutes og ivaretar avviksrutene, sier hun.

Fylkesråden sier at med lav fartøykapasitet i hele fylket, så har dette tradisjonelt gått ut over de områdene hvor AltafjordXpressen normalt opererer. Ved å øke totalkapasiteten i fylket, håper fylkeskommunen at dette er situasjoner som hører fortiden til.

«Nytt» eierskap

– I juni neste år skal fartøyet være på sjøen, og vil bli det første på mange år hvor fylkeskommunen står som eier. Vi gleder oss til å vise frem den nye hurtigbåten med Snelandiaprofil, som skal supplere «Årøy» og alle de andre gode båtene som seiler for oss, avslutter fylkesråd Kristina Hansen.

Til toppen