Ny strategiplan for samferdsel

Fylkesrådets medlemmer er samlet i fylkestingssalen i Vadsø. På skjermen ser vi fylkestingets digitale møte. - Klikk for stort bildeI oktober avholder fylkestinget i Troms og Finnmark samlingen sin digitalt. Foto: Hege Wallenius/TFFK. Fylkeskommunen skal i framtiden fokusere på bærekraft, innovasjon og samfunnssikkerhet i sitt arbeid med samferdsel. Det vedtok fylkestinget torsdag.

«Strategiplan for samferdsel 2020-2032» ble torsdag vedtatt av fylkestinget i Troms og Finnmark. Planen skal vise retning for samferdselssektoren og legge premisser for prioriteringer som gjøres.

De tre førende premisser for arbeid som utføres framover skal være:

  • FNs bærekraftsmål 
  • Innovasjons- og teknologiutvikling 
  • Samfunnssikkerhet og trygge lokalsamfunn

Med strategiplanen har fylkeskommunen satt seg som mål om å være en tydelig samfunnsutvikler som binder folk sammen med et bærekraftig og innovativt transportsystem.

For å oppnå dette vil fylkeskommunen tilrettelegge for nøringsutvikling i hele regionen, bidra til klimavennlig god by- og stedsutvikling, legge til rette for tilgjengelighet og mobilitet, samt samordne og optimalisere ressurser.

Strategiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i dagens eksisterende Regionale transportplaner som er vedtatt av fylkestinget i henholdsvis Troms og Finnmark.

 

Her kan du lese alle saksdokumenter knyttet til saken http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TFFK/Meetings/Details/212923?agendaItemId=201726

Til toppen