Ny utlysningsrunde fra Troms Holding AS

Bilde av et hvitt lite fyrtårn. I bakgrunnen ser man fjell og blått hav.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto fra Hamn i Senja. Det er kun prosjekter i den geografiske regionen Troms som kan motta tilskudd fra Troms Holding AS.Nå utlyses nye midler til prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling, samt prosjekter som øker innflytting og nyetableringer. 

Det er kun prosjekter i den geografiske regionen Troms som kan motta tilskudd. 

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

  • Prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling
  • Utviklingsprosjekter som fremmer økt innflytting og nyetableringer i Troms

Målgruppen for utlysninger er kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak. 

Søknadsfrist er 26. september 2022. 

Les mer om tilskuddsordningen og søknadsprosessen her

Om Troms Holding AS 

Tidligere Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget i Troms besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS. Selskapet ble stiftet 13. august 2019.

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som fant sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte. 

Besøk nettsiden til Troms Holding AS

Til toppen