Nye midler til samfunnsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf). Terje Gustavsen/Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen skal dele ut 6 millioner til forprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Midlene hører til under ordningen Arktis 2030, en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interessert i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet / beredskap og klima.

Fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), håper at både nasjonale og regionale aktører benytter seg av muligheten til å søke om midler.

– Utlysningen i 2020 viste at det er mange spennende initiativ som ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Når vi nå lyser ut midler til forprosjekter er mitt håp at så mange som mulig benytter seg av sjansen, slik at de kan starte et prosjektløp som både kan løse utfordringer og gi positive ringvirkninger i vår region.  

Samarbeid

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter de regionale midlene knyttet til Arktis 2030 i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland, er fornøyd med at fylkeskommunene i nord får mulighet til å legge til rette for en bærekraftig utvikling i landsdelen.

– Det er stort fokus på Nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt, og det er derfor gledelig at fylkeskommunene i nord igjen får mulighet til å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen gjennom utlysningen av Arktis 2030-midlene.

Hun påpeker avslutningsvis at det det som er viktig med Arktis 2030-midlene er at de skal forankres i regionale planer og strategier, regjeringens Nordområdestrategi, samt at hovedfokuset er prosjektets nytteverdi i nord.

Støtte over Arktis 2030 til forprosjekt begrenses fra kr 150.000 – 750.000 per prosjekt.

Utlysningen åpner 19. mars på regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 23. april.

Les mer om Arktis 2030 her

Til toppen