Nye retningslinjer for de fylkeskommunale midlene til samisk og kvensk/norskfinsk i Finnmark

Tilskuddsordninger for samisk og kvensk/norskfinsk formål i Finnmark har fått nye retningslinjer. Målet med oppdateringene er å gjøre ordningene mer gjennomsiktig og forutsigbar.

Illustrasjon med tekst. Midler til samiske formål i Finnmark - Klikk for stort bilde

Fylkesrådet vedtok i møtet 17. januar 2023 nye retningslinjer for Midler til samiske formål i Finnmark og Midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark. Med de nye retningslinjene ønsker fylkesrådet å gjøre de regionale virkemidlene mer synlig og forutsigbar for søkere, samt sikre en åpen og effektiv søknadsbehandling. 

Hva er nytt? 

Den viktigste endringen er at begge tilskuddsordningene går fra løpende søknadsfrister til faste årlige frister. Målet er å gjøre tilskuddsordningene mer inkluderende og forutsigbar for søkere, samt mer oversiktlig og effektivt administrativt. 

De samiske midlene har fått søknadsfrister i oktober og april. Den første søknadsfristen etter revidering av retningslinjene er 1. april 2023 for tiltak som gjennomføres i 2023. Etter dette gjelder de årlige fristene 1. oktober og 1. april. 

De kvenske/norskfinske midlene har fått søknadsfrister i november og mai. Den første søknadsfristen etter revidering av retningslinjene er 1. mars 2023 for tiltak som gjennomføres i 2023. Etter dette gjelder de årlige fristene 15. november og 15. mai. 

I tillegg er det gjort noen presiseringer og tilføyelser i retningslinjene.

Stimulere og tilleggerette for aktivitet  

Midler til samiske og kvenske/norskfinske formål er søkbare tilskuddsordninger som skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet urfolket samer og den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner regionalt. 

Midlene tildeles tiltak som fremmer og styrker henholdsvis samisk språk og kultur og kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. 

Tilskuddsordningene finansieres med regionale midler bevilget årlig over fylkeskommunens budsjett. De årlige budsjettene er 100 000 kr for kvensk/norskfinsk og 475 000 kr for samisk. 

Les mer om midler til samiske formål i Finnmark.

Les mer om midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Til toppen