Øker bevilgningen til Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd sørger for at unge blir hørt i politikken. Nå får de 100.000 kroner ekstra å rutte med i neste års budsjett.

Gruppe med mennesker oppstilt for bilde. Foto. - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesråd og fylkesrådslederen. Fra venstre: Jens Severin Giæver, Lavrans Lockertsen, Ole Martin Melbøe Nygård, Markus F. S. Haraldsvik, William Klemming, Anneli Heimdal Rambø, Kristina Torbergsen, Parahini Parabaran, Iselin Olsen Troms og Finnmark fylkeskommune

– Det er viktig for fylkesrådet å sikre medvirkning for unge. Derfor foreslår vi 100.000 kroner i friske midler til Ungdommens fylkesråd i 2023, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Ungdommens fylkesråd består av ungdom fra hele Troms og Finnmark. De jobber for å ivareta interessene til ungdom i fylkespolitikken og sørger for at unge i regionen blir hørt og engasjerer seg i politikk.

– I et ellers stramt budsjett velger vi å legge til rette for enda mer aktivitet til neste år. Dette er et signal om at vi setter veldig stor pris på den jobben Ungdommens fylkesråd gjør.

Både medvirkning og læring

Det er lange reiseavstander i Troms og Finnmark, og de ekstra midlene gjør at ungdommens fylkesråd kan øke aktiviteten og delta enda mer i politikken til neste år.

–  At det skal satses mer på ungdomssatsningen gjør meg veldig fornøyd. Denne satsingen sender et signal om at politikerne ønsker å la ungdommen være med å forme sin egen framtid i nord. Vi kommer til å trenge mye tid og ressurser det neste året for å jobbe med styrking av ungdomssatsningen når vi skal i gang med oppsplittingen av fylket. Økonomiske midler setter oss i stand til å være til stede på viktige arenaer og involvere oss i flere prosesser som angår ungdom. På denne måten kan vi være aktive representanter for ungdommene i landsdelen, sier Ole Martin M. Nygård, leder i Ungdommens fylkesråd.

Han påpeker at Ungdommens fylkesråd også er viktig som en læringsarena og inngang for unge til å engasjere seg videre i livet.

– For mange av medlemmene er det å sitte i rådet deres første opplevelse med politikk. De lærer seg hvordan politisk saksgang og ulike systemer i samfunnet fungerer. For mange blir det et springbrett videre inn i politikken, og det er viktig at vi støtter opp de unge som ønsker å engasjere seg og gjøre en forskjell i samfunnet, sier Nygård.

Til toppen