Øker støtten til matbutikker i utkantstrøk

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkeskommunen lyser nå ut midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk, som kan søke sin kommune om støtte. – Målet er å sikre at befolkningen har tilgang på essensielle varer i sitt nærmiljø, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Fylkesråd Eriksen (Sp) mener det er viktig å opprettholde dagligvaretilbudet i distriktene, selv der kundegrunnlaget er for begrenset til å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift.

Uten den lokale kjøpmannen hadde mange måtte belage seg på en lang reisevei for å kjøpe essensielle varer som melk og brød. Dagligvarebutikkene som kan søke om denne støtten er viktige aktører i sitt nærmiljø.

Flere kan få støtte

Ordningen med tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk er ikke ny, men i 2021 har fylkesrådet vedtatt å øke omsetningsgrensen slik at flere butikker kan få innvilget støtte.

– Økningen av omsetningsgrensen fra 3,9 millioner til 5,9 millioner er avgjørende for å nå målet om å sikre befolkningen på mindre steder et lokalt tilbud av essensielle varer, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i gamle Troms fylke. Det er dermed kun dagligvarebutikker i disse kommunene som kan søke om midler.

Søknadsfrist for butikker til sin kommune er satt til 24.05.21.

Les mer om ordningen her

Til toppen