Økt mobilitet og felles mineralstrategi for Norge, Sverige og Finland

En mann står å poserer ved et tre; han holder på en trestamme og har den ene foten nederst på trestammen. Han ler og smiler bredt. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) utenfor fylkeshuset i Vadsø, Troms og Finnmark. Sunniva Tønsberg Gaski Ny mineralstrategi og fjerning av grensehindre på Nordkalotten.

Dette er viktige saker som det jobbes med i Nordkalottrådet.  - På neste ukes møte i Helsinki samles politiske ledere fra Nordkalottens regioner for møte i Nordkalottrådet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– En av koronapandemiens største konsekvenser er at den frie bevegelsen vi har hatt har stoppet helt opp. Vi kunne ikke lenger besøke familien på den andre siden. Å krysse grensa i jobb ble vanskelig, i det hele tatt har det vært en stri tørn for oss som bor i grenseområdene, sier han.

Mengder med mineraler

– Globalt ser vi en økende etterspørsel av forskjellige mineraler og metaller til bruk i smarttelefoner, el-biler og annen ny teknologi som er nødvendig for det grønne skifte. Nordkalotten er et av Europas rikeste områder når det gjelder forekomster av viktige mineraler, derfor har rådet tatt initiativ til en mineralstrategi for nettopp Nordkalotten, sier han.

Det finnes svært få, liknende, samarbeid om dette i verden.

– Vi er nå i gang med en studie som skal vurdere hvilke lover og regler om som gjelder i de tre landene, for eksempel når det gjelder skatter og avgifter. Urfolks rettigheter vil også bli belyst i denne studien, sier fylkesrådslederen.

Bygge ned grensehindre

– Vi jobber for harmonisert regelverk innenfor næringsutvikling, sysselsetting og utdanning. Regelverket må gjøres enklere for at det skal oppleves enkelt å krysse grensene gjennom jobb og utdanning. På denne måten legger vi til rette for et grenseløst arbeidsmarked og utnytte potensialet i et felles arbeidsmarked og etterspørsel etter arbeidskraft, forteller Mo videre.

En viktig del av det samarbeidet på Nordkalotten er grensetjenesten som har ti-årsjubileum denne uka.

– Bevilgningene til Nordkalottrådet er redusert de siste 10-15 årene og jeg forventer at Norge, under sitt kommende formannskap i Nordisk ministerråd, vil gjøre noe med det som en del av satsinga på Nordområdene, avslutter Mo.

Til toppen