Økte fergepriser krever nasjonal innsats

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) stiller opp på nasjonalt samarbeid for å få regjering og Storting til å ta større ansvar for finansiering av fergetilbudet langs kysten.

– Folk langs hele kysten opplever til dels dramatisk vekst i fergeprisene. Det må vi gjøre noe med. Derfor går vi sammen for å få på plass en bedre fergefinansiering. Det er ikke lenger mulig for kystfylkene å opprettholde et godt fergetilbud til rett pris, uten at regjering og Stortinget bidrar med mer penger, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Derfor deltar Mo sammen med fylkesordførere og fylkesrådsledere for fire fylker på felles møte i Oslo fredag 7. februar, for å danne felles front for saken mot nasjonale myndigheter. Troms og Finnmark fylkeskommune stiller her opp sammen med Nordland, Møre og Romsdal og Vestland fylkeskommuner, sammen med KS. I fellesskap har de satt opp noen målsettinger for det videre arbeidet:

  • Vi vil jobbe sammen mot regjering og Storting for en bedre finansiering av fergetilbudet.
  • Vi vil synliggjøre underfinansieringa av fergedrifta blant annet med en nasjonal fergekonferanse.
  • Vi vil invitere statsminister Erna Solberg og regjeringa med på en dialog for å løse denne utfordringa
  • Vi vil arbeide for å koordinere felles uttalelser for eksempel formelle høringsprosesser og i uttalelser gjennom KS

– Overgangen til null- og lavutslippsferger øker behovet for bedre finansieringsordninger, og disse investeringene vil presse fylkeskommunene ytterligere i årene som kommer. Samtidig ser vi at staten er veldig god på å dekke slike økte kostnader for de statlige fergesambandene, samtidig som vi i Troms og Finnmark kun har fylkesvegferger. Vi må ha økonomisk hjelp fra sentrale myndigheter til dette, for dette er en svært alvorlig situasjon for innbyggere og næringslivet langs hele norskekysten, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Til toppen