Oppstart ny hurtigbåtkontrakt

Regionsjef i Norled, Bjørn Egil Søndenå og fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp). Torsdag 2. januar var den flunkende nye hurtigbåten MS Fjordprinsen på sitt første offisielle oppdrag for den nye fylkeskommunen.

Totalt tre identiske fartøy – hver med en kapasitet på 296 personer, skal nå betjene et av Norges største hurtigbåtsamband. MS Fjordprinsen, MS Fjorddronningen og MS Fjordjarl skal årlig frakte over 200 000 reisende på linje 2, mellom Tromsø, Finnsnes, Brøstadbotn, Engenes og Harstad.

En enkel og god reise

Kvalitet og komfort har vært et viktig kriterium i anbudskonkurransen, og de nye båtene har svært gode fasiliteter for de reisende.

– En flott dag for de reisende og en stor dag for fylkeskommunen. Dette representerer en kvalitetsheving av reiseopplevelsen langs kysten, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gode båter og godt mannskap

Det er det samme mannskapet som skal betjene de nye båtene, de kjenner ruten godt og vil gi en ekstra trygghet i overgangsperioden.

– De nye båtene er en kjent båttype for oss, det er en veldig god båt, som vi har god erfaring med, forteller regionsjef i Norled Bjørn Egil Søndenå.

Ny operatør og nye båter

Norled er ny operatør for en samlet kontrakt for hurtigbåtlinjene 2, 3 og 4 (Linje 2: Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad, Linje 3: Tromsø-Skjervøy og Linje 4: Tromsø-Lysnes-Tennskjer-Vikran). Kontraktsperioden er satt til 10 år, med opsjon for fylkeskommunen til å forlenge kontrakten med inntil 5 år. Den samlede verdien på kontrakten er på 1,15 milliarder kroner, inkludert opsjon.

 Med økt kapasitet og nye båter er det godt mulig at flere benytter tilbudet, forteller fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp), som også kan fortelle at rutetabellen er den samme som før.

Til toppen