Opptatt av å styrke Finnmark

Fylkesdirektør Finnmark, Øystein Ruud, på møte i Vardø. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildeFylkesdirektør Finnmark, Øystein Ruud, på møte i Vardø. Foto: Trond Magne Henriksen  Økt bosetning og statlig tilstedeværelse lengst øst i Norge ble tatt opp i møte med landets departementsråd.

Nylig deltok departementsrådkollegiet på møter i Lakselv, Tana og Vardø. Kollegiet består av 15 departementsråd som utgjør gruppa av øverste embetsmenn i departementene. Statsministerens kontor var også til stede.

Demografisk utfordring

Kollegiet fikk ulike innspill på Finnmarks utfordringer med befolkningsutvikling, og især Øst-Finnmark. Situasjonen med krig i Ukraina ligger også som et bakteppe for de ulike aktørene som møtte kollegiet.

Det var fylkesdirektør Finnmark, Øystein Ruud, som representerte Troms og Finnmark fylkeskommune på møtet i Vardø da fylkesrådet hadde en møtekollisjon. Rådgiver Anne-Karine Markeng Melsom bisto også.

Ressursrikt område

– Vi viste til at denne delen av Norge leverer til nasjonen Norge på en rekke ressursområder. Statlig tilstedeværelse og ny overføring av oppgaver kan være en «medisin» som vil bidra til å sikre både bosetning og utvikling. Samtidig må fylkeskommunal økonomi sikres, slik at vi kan ivareta våre tjenester, som blant annet den videregående skole, sier Ruud.

På møtet la Vardøs ordfører fram Menon-rapporten som underbygger Øst-Finnmarksrådets forslag til helt konkrete tiltak.

– Vi ønsker også å revitalisere de personretta tiltakene. Så vi vil nok støtte forslag som styrker denne utsatte delen av landet med blant annet ytterligere nedskriving av studielån og mer i barnetrygd, sier fylkesdirektøren.

Til toppen